Nabídka školení v Brně r. 2022Online semináře naleznete v záložce:
Nabídka Online školení r. 2022 

 

 

 

STYK DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ, A V ZAŘÍZENÍCH PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC S BIOLOGICKÝM RODIČEM-ZÁKLADNÍ INFORMACE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2021/0207-SP MVČR: AK/PV-193/2021 (8 hodin) 
Variabilní symbol:  2022007
Přednáší:  Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD
Termín konání:  5.4. 2022 (úterý) 
Místo konání:  ŠKOLENÍ SE PŘESOUVÁ NA FORMU ONLINE DNE: 21.6.2022
Cena :  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
 

  

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI
Akreditace:  MPSV: A2018/0497-SP/PC MVČR: AK/PV-670/2018 (8 hodin) 
Variabilní symbol:       2022011
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé)                               
Termín konání:  22.4. 2022 (pátek) 30.6.2022 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ŠKOLENÍ SE PŘESOUVÁ NA FORMU ONLINE DNE: 30.6.2022
Cena :  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

 

KVĚTEN 2022


 

ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace: MPSV: A2018/0216-SP/PC MVČR: AK/PV-168/2018 (8 hodin) 
Variabilní symbol:        2022015
Přednáší: 

JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka

Termín konání:  3.5. 2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezence od 7,30 hod - 8,00 hod.)
Místo konání:  ŠKOLENÍ SE PŘESOUVÁ NA FORMU ONLINE DNE: 16.6.2022
Cena :  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
 Přihlásit

 

VSTUP DO VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY
Akreditace:  MPSV: A2021/0208-SP MVČR: AK/PV-196/2021 (8 hodin) 
Variabilní symbol:   2022018
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku                                                   
Termín konání:  5.5. 2022 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
Pozvánka|VYPRODÁNO !!!

 

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/0989-SP MVČR: AK/PV-566/2019 (8 hodin)  
Variabilní symbol:   2022020
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku                                                   
Termín konání:  6.5. 2022 (pátek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
Pozvánka|VYPRODÁNO !!!

 

 

ČERVEN 2022


 

DĚTI A MLADISTVÍ JAKO OBĚTI I PACHATELÉ-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2020/0553-SP MVČR: AK/PV-284/2020 (8 hodin)  
Variabilní symbol:   2022022
Přednáší:  PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru                                                                 
Termín konání:  2.6. 2022 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
PozvánkaPřihlásit

 

SOCIÁLNÍ OCHRANA – ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI A DILEMATA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBCE
Akreditace:  MPSV: A2021/0844-SP MVČR: AK/PV-769/2021 (6 hodin)  NOVINKA
Variabilní     symbol:   2022025
Přednáší: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)                                                                 
Termín konání:  14.6. 2022 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
PozvánkaPřihlásit

 

 

 

ZÁŘÍ 2022


 

PROCES INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ NA OSPOD SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE STANDARDŮM Č. 8 A 9 SQ SPO PRO OSPOD
Akreditace:  MPSV: A2021/1402-SP MVČR: AK/PV-240/2018 (8 hodin) 
Variabilní symbol:  2022997
Přednáší:  Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD                                
Termín konání:  20.9. 2022 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel eFi, Bratislavská 52, 602 00 Brno
Cena :  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
 PozvánkaPřihlásit

  

 

ŘÍJEN 2022


 

DĚTI A MLADISTVÍ JAKO OBĚTI I PACHATELÉ-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2020/0553-SP MVČR: AK/PV-284/2020 (8 hodin)  
Variabilní symbol:   2022101
Přednáší:  PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru                                                                 
Termín konání:  4.10.2022 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
PozvánkaPřihlásit

 

PROBLEMATIKA KRIZOVÉ INTERVENCE PRO ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ V RÁMCI SOCIÁLNÍ PRÁCE S KLIENTEM
Akreditace:  MPSV: A2021/1401-SP/PC MVČR: AK/PV-169/2018 (8 hodin)  NOVÁ AKREDITACE MPSV
Variabilní symbol:   20221012
Přednáší:  Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)                                                      
Termín konání:  18.10.2022 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
PozvánkaPřihlásit

 

ADHD-PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI JAKO SOUČÁST SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH-ZÁKLADNÍ INFORMACE
Akreditace:  MPSV: A2020/0554-SP MVČR: AK/PV-338/2020 (7 hodin)  
Variabilní symbol:   20221017
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé                                     
Termín konání:  25.10.2022 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
PozvánkaPřihlásit

 

 

LISTOPAD 2022


 

DIAGNOSTIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINNÉM SYSTÉMU Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE V OBORU PSYCHOLOGIE-ZÁKLAD INFORMACÍ PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S RODINOU
Akreditace:  MPSV: A2021/1325-SP/PC MVČR: AK/PV-313/2022 (6 hodin) 
Variabilní symbol:   20221101
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku                                                   
Termín konání:  3.11.2022 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
Pozvánka| Přihlásit

 

VZTAHOVÁ VAZBA-ŠPATNÝ ZAČÁTEK I NADĚJE NA ZMĚNU, ZÁKLAD INFORMACÍ K PROBLEMATICE ATTACHMENTU PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S RODINOU A DÍTĚTEM
Akreditace:  MPSV: A2021/1272 SP/PC MVČR: AK/PV-311/2022 (6 hodin) 
Variabilní symbol:   20221103
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku                                                   
Termín konání:  4.11.2022 (pátek) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  1.990 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
Pozvánka| Přihlásit

 

PARTICIPACE DÍTĚTE V SITUACI ROZPADU RODINY – ZJIŠŤOVÁNÍ NÁZORU DÍTĚTE
Akreditace:  Akreditace náleží společnosti NIDAR   MPSV: A2022/0248-SP/PC  (8 hodin)  akreditace pouze MPSV
Variabilní symbol:   20221118
Přednáší: 

Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací.
Mgr. Terezie Pemová-Národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky.                                                  

Termín konání:  29.11.2022 (úterý) od 9,00 hod. (prezence od 8,30 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena :  2.490 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
Pozvánka| Přihlásit