Nabídka školení v Brně r. 2021

 


Semináře v roce 2021 budou realizovány prezenční formou, pokud to pandemická situace nedovolí, nabídneme Vám možnost on-line výuky u většiny seminářů.

%MCEPASTEBIN%

 ÚNOR 2021 - všechna školení v únoru r. 2021 se konájí online formou


 

 

APLIKACE SPECIÁLNÍCH TECHNIK SOCIÁLNÍ TERAPIE V PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINÁCH S DĚTMI
Akreditace:  A2019/1004-SP (8. hodin), AK/PV-568/2019 (8. hodin)   NOVINKA
Variabilní symbol:  2102111
Přednáší:  Mgr. Eva Zakouřilová(Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)
Termín konání:  4.2. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena :  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

 

%MCEPASTEBIN%

 


 BŘEZEN 2021


 

 

OCHRANA DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH – PREVENCE SYNDROMU CAN
Akreditace:  A2020/0555-SP (6. hodin), AK/PV-340/2020 (6. hodin)   NOVINKA
Variabilní symbol:  2103444
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:  11.3. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -9,00 hod.)
Místo konání: 

eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E

Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

 

DOMÁCÍ NÁSILÍ PÁCHANÉ NA SENIORECH Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  A2020/0556-SP/PC (7. hodin), AK/PV-341/2020 (7. hodin)   NOVINKA
Variabilní symbol:  2103555
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:  12.3. 2021 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -9,00 hod.)
Místo konání: 

eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E

Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

 

ADHD-PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI JAKO SOUČÁST SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH
Akreditace:  A2020/0554-SP (7. hodin), AK/PV-338/2020 (7. hodin)   NOVINKA
Variabilní symbol:  2103888
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:  25.3. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -9,00 hod.)
Místo konání: 

eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E

Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

 

 

 

%MCEPASTEBIN%

 


 DUBEN 2021


 

 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA V PRÁVU A PRAXI – PŮSOBNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI OCHRANĚ DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH
Akreditace:  A2018/0025-SP (6. hodin), AK/PV-210/2019 (6. hodin)
Variabilní symbol:  2104444
Přednáší:  JUDr. Věra Novotná (Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka).
Termín konání:  15.4. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -9,00 hod.)
Místo konání: 

eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E

Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  Dr. Ing. Jiří Staněk IČO: 62289489
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

 

 DOSPĚLÝ KLIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  A2019/0290-SP/PC (8. hodin), AK/PV-627/2018 (8. hodin)
Variabilní symbol:  2104666
Přednáší:  Mgr. Svata Janošková– psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka
Termín konání:  20.4. 2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -9,00 hod.)
Místo konání: 

eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E

Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

 

PORADENSTVÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBCE SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNĚ ŘEŠENOU PROBLEMATIKU
Akreditace:  A2020/0089-SP (7. hodin), AK/PV-151/2020 (7. hodin)
Variabilní symbol:  2104888
Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak

(Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)
Termín konání:  22.4. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -9,00 hod.)
Místo konání: 

eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E

Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

 

%MCEPASTEBIN%

 


 KVĚTEN 2021


 

PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ U DĚTÍ-ZÁKLAD INFORMACÍ PRO PRÁCI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Akreditace:  A2020/0558-SP (8. hodin), AK/PV-337/2020 (8. hodin)       NOVINKA
Variabilní symbol:  2105999
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:  20.5. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -9,00 hod.)
Místo konání: 

eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E

Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  Dr. Ing. Jiří Staněk IČO: 62289489
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

 

 


 ČERVEN 2021


  

 KRIZOVÁ INTERVENCE
Akreditace:  A2018/0219-SP/PC (8. hodin), AK/PV-169/2018 (8. hodin)
Variabilní symbol:  2106222
Přednáší:  Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání:  3.6. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -9,00 hod.)
Místo konání: 

eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E

Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

 

 MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  A2018/0731-SP/PC/VP (8. hodin), AK/PV-29/2019(8. hodin)
Variabilní symbol:  2106555
Přednáší:  Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)
Termín konání:  10.6. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -9,00 hod.)
Místo konání: 

eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E

Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

 

 MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ SE ZAINTERESOVANÝMI ODBORNÍKY
Akreditace:  A2020/0732-SP (8. hodin), AK/PV-374/2020 (8. hodin)
Variabilní symbol:  2106666
Přednáší: 

Oldřich Matoušek, PhDr. Doc., uznávaný pedagog na Filosofické fakultě UK Praha, autor rozsáhlé řady odborných publikací, řadu let pracoval jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie.

Dr. Ing. Jiří Staněk

(Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)

Termín konání:  11.6. 2021 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -9,00 hod.)
Místo konání: 

eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E

Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

 

 DĚTI A MLADISTVÍ JAKO OBĚTI I PACHATELÉ-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  A2020/0553-SP (7. hodin), AK/PV-284/2020 (8. hodin) NOVINKA
Variabilní symbol:  2106777
Přednáší:  PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru
Termín konání:  15.6. 2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -9,00 hod.)
Místo konání: 

eFi HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E

Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%