Nabídka kurzů a školení - Olomouc r.2019

 

ÚNOR r. 2019 (v průběhu listopadu a prosince budou doplněny všechny semináře 1.pololetí 2019)

 

ZÁKLADY SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU S DĚTMI A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXT

Akreditace:

č. akreditace MPSV: 2015/1229-PC/SP (8 hodin),   na požádání vystavíme č. akreditace MV ČR: AK/PV-599/2017 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1902444

Přednáší:

JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.

Termín konání:

22.2.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba 

 

PozvánkaPřihlásit

 

 

 

BŘEZEN r. 2019

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0495-SP/PC na požádání vystavíme č. akreditace MV ČR: AK/PV-669/2018 (8 hodin)    VYPRODÁNO !!!

Variabilní symbol:

1903666

Přednáší:

Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut, pracující v psychiatrické ambulanci (MUDr. Libora Chvíla CSc.), zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání:

12.3.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba 

 

Pozvánka|

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

DĚTSKÝ KLIENT S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0496-SP/PC na požádání vystavíme č. akreditace MV ČR: AK/PV-668/2018 (8 hodin)      VYPRODÁNO !!!

Variabilní symbol:

1903100

Přednáší:

 MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe.

Termín konání:

26.3.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba 

 

Pozvánka|

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 DUBEN r. 2019

KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0024-SP/PC (7 hodin),   na požádání vystavíme č. akreditace MV ČR: AK/PV-254/2018 (7 hodin) NOVINKA 

Variabilní symbol:

1904111

Přednáší:

Dr. Ing. Jiří Staněk (odborník v oblasti komunikačních dovedností, zapsaný mediátor praktikující v oblasti rodinné mediace, moderátor případových konferencí, zkušený lektor).

Termín konání:

2.4.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 290 Kč/ osoba 

 

PozvánkaPřihlásit

 

 

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE ze strany sociálního pracovníka obecního úřadu s důrazem na aktuálně řešenou problematiku

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0124-SP/PC  (8 hodin)  na požádání vystavíme č. akreditace MV ČR: AK/PV-41/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1904333

Přednáší:

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy)

Termín konání:

5.4.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 490 Kč/ osoba 

 

PozvánkaPřihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

ZJIŠŤOVÁNÍ NÁZORU DÍTĚTE

Akreditace:

Akreditace společnosti NIDAR: MPSV ČR: A2017/0594-SP/PC v rozsahu 8. hodin

Variabilní symbol:

1904666

Přednáší:

Mgr. Terezie Pemová -  národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky.
!!! Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., 
- SE SEMINÁŘE NEZÚČASTNÍ – je služebně v USA !!! 

Termín konání:

11.4.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba 

 

PozvánkaPřihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

ATTACHMENT - vztahová vazba

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0122-SP/PC  (8 hodin)  na požádání vystavíme č. akreditace MV ČR: AK/PV-242/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1904010

Přednáší:

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

26.4.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba 

 

PozvánkaPřihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 KVĚTEN r. 2019

 

 

KRIZOVÁ INTERVENCE

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0219-SP/PC na požádání vystavíme č. akreditace MV ČR: AK/PV-169/2018 (8 hodin) NOVINKA 

Variabilní symbol:

1905777

Přednáší:

Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání:

28.5.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba 

 

PozvánkaPřihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

 

FORMY POROZVODOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ PÉČE O DĚTI

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0121-SP/PC na požádání vystavíme č. akreditace MV ČR: AK/PV-244/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1905000

Přednáší:

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

31.5.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba 

 

PozvánkaPřihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 ČERVEN r. 2019

 

PROCES INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ OCHRANY DÍTĚTE NA OSPOD

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0370-SP na požádání vystavíme č. akreditace MV ČR: AK/PV-240/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1906555

Přednáší:

Mgr. Bc. Martin Doležal Odborný rada – Inspektor sociálně-právní ochrany dětí Úřad práce-Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, zkušený lektor s bohatou praxí a zkušenostmi získanými při realizovaných kontrolách v daném regionu)

Termín konání:

11.6.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba 

 

PozvánkaPřihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

HODNOCENÍ OHROŽENÉHO DÍTĚTE A KOMUNIKACE POMÁHAJÍCÍHO PROFESIONÁLA S NÍM – VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0222-SP/PC na požádání vystavíme č. akreditace MV ČR: AK/PV-393/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1906000

Přednáší:

Oldřich Matoušek, PhDr. Doc., uznávaný pedagog na Filosofické fakultě UK Praha, autor rozsáhlé řady odborných publikací, řadu let pracoval jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie

Termín konání:

21.6.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba 

 

PozvánkaPřihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

 

%MCEPASTEBIN%