Nabídka kurzů a školení - Olomouc r.2020

 

Školení v termínech od 17.3. do 30.4. 2020 se ruší. Školení se přesouvají na nové termíny uvedené v přiložených pozvánkách!!! 

 

 Stručný přehled překládaných seminářů:

NÁZEV SEMINÁŘE PŮVODNÍ TERMÍN NOVÝ TERMÍN LEKTOR
Krizová intervence 2.4.2020 (čtvrtek) 12.6.2020 (pátek) Bc. David Tichý, DiS.
Komunikace v obtížných situacích 28.4.2020 (úterý) 26.6.2020 (pátek) Dr. Ing. Jiří Staněk
Diagnostika domácího násílí v rodinném systému 20.3.2020 (pátek) 18.8.2020 (úterý) PhDr. Petr Štěpaník
Dítě ohrožené internetovým prostředím 29.5.2020 (pátek) 27.8.2020 (čtvrtek) PhDr. Petr Štěpaník
Sociální práce s rodinou orgány sociálně-právní ochrany dětí a její právní kontext  12.5.2020 (úterý) 23.10.2020 (pátek) JUDr. Věra Novotná
Psychiatrické minimum jako základ informací důležítých pro sociální práci s klienty, kteří trpí duševními poruchami 19.5.2020 (úterý) 26.11.2020 (čtvrtek) MUDr. Kateřina Černeková
Výkon sociální práce 28.5.2020 (čtvrtek) 12.11.2020 (čtvrtek)  Mgr. Zdeněk Živčák, MPA 

  

ZÁŘÍ r. 2020

 

 TOP Semináře IČO: 06546897

 

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM
Akreditace:  A2019/0989-SP (8 hodin),   AK/PV-566/2019 (8 hodin)                                  NOVINKA
Variabilní symbol:   2009999
Přednáší:   PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku.
Termín konání:   25.9. 2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 
Místo konání:   Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc  navigace: http://www.arigone.cz/cz/kontakt
Cena (vč. občerstvení):   1 790 Kč/ osoba 
Organizace:   TOP Semináře IČO: 06546897
  PozvánkaVYPRODÁNO !!!
 TOP Semináře IČO: 06546897

 

 

ŘÍJEN r. 2020

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXT
Akreditace:  č. akreditace MPSV: A2019/0919-SP (8 hodin) , MV ČR: AK/PV-567/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2005222
Přednáší:  JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.
Termín konání:   23.10.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 
Místo konání:   Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc  navigace: http://www.arigone.cz/cz/kontakt
Cena (vč. občerstvení):   1 590 Kč/ osoba 
Organizace:   TOP Semináře IČO: 06546897
  PozvánkaPřihlásit
 TOP Semináře IČO: 06546897

 

LISTOPAD r. 2020

  

DOSPĚLÝ KLIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  č. akreditace MPSV: A2019/0290-SP/PC (8 hodin) , MV ČR: AK/PV-627/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2011030
Přednáší:  Mgr. Svata Janošková– psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka.
Termín konání:   6.11. 2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 
Místo konání:   Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc  navigace: http://www.arigone.cz/cz/kontakt
Cena (vč. občerstvení):   1 690 Kč/ osoba 
Organizace:   TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
 TOP Semináře IČO: 06546897

 

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE
Akreditace:  č. akreditace MPSV: A2018/0124-SP/PC (8 hodin) , MV ČR: AK/PV-41/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2005010
Přednáší:   Mgr. Zdeněk Živčák, MPA (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy)
Termín konání:   12.11. 2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 
Místo konání:   Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc  navigace: http://www.arigone.cz/cz/kontakt
Cena (vč. občerstvení):   1 590 Kč/ osoba 
Organizace:   TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
 TOP Semináře IČO: 06546897

 

PLATNOST A NEPLATNOST PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM-ZÁKLADNÍ CHYBY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI, V OPTAROVNICTVÍ 
Akreditace:   A2020/0018-SP (7 hodin),  AK/PV- 152/2020 (7 hodin)
Variabilní symbol:   2011999
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová  (odborný lektor, právník se zaměřením na sociální problematiku. Pracuje pro Moravskoslezský kruh, Charitu, Centra sociálních služeb. Spolupracuje s krajskými úřady ohledně problematiky opatrovnictví, vyučovala na Karlově Univerzitě, spolupracovala na projektu Pečuj doma pod Diakonií ČCE.
Termín konání:   20.11. 2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 
Místo konání:   Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc  navigace: http://www.arigone.cz/cz/kontakt
Cena (vč. občerstvení):   1 690 Kč/ osoba 
Organizace:   TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
 TOP Semináře IČO: 06546897

 

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI
Akreditace:  č. akreditace MPSV: A2018/0497-SP/PC ( 8 hodin) , MV ČR: AK/PV-670/2018 (8 hodin)                                  NOVINKA
Variabilní symbol:   2005666
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:   26.11.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 
Místo konání:   Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc  navigace: http://www.arigone.cz/cz/kontakt
Cena (vč. občerstvení):   1 690 Kč/ osoba 
Organizace:   TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit     SEMINÁŘ OTEVŘEN !!!
 TOP Semináře IČO: 06546897

 

 

PROSINEC r. 2020

 

ATTACHMENT - VZTAHOVÁ VAZBA 
Akreditace:   A2018/0122 SP/PC (8 hodin), AK/PV-242/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2012222
Přednáší:   PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:   1.12. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 
Místo konání:   Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc  navigace: http://www.arigone.cz/cz/kontakt
Cena (vč. občerstvení):   1 790 Kč/ osoba 
Organizace:   TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
 TOP Semináře IČO: 06546897

 

ZÁKLADY SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH
Akreditace:  č. akreditace MPSV: A2020/0088-SP/PC (7 hodin) , MV ČR: AK/PV-153/2020 (7 hodin)   NOVINKA
Variabilní symbol:   2012666
Přednáší:  Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)
Termín konání:   3.12. 2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 
Místo konání:   Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc  navigace: http://www.arigone.cz/cz/kontakt
Cena (vč. občerstvení):   1 590 Kč/ osoba 
Organizace:   TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
 TOP Semináře IČO: 06546897

  

VYUŽITÍ VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH TECHNIK MEDIACE A RODINNÉ TERAPIE PŘI PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI S DĚTMI
Akreditace:  č. akreditace MPSV: A2020/0428-SP (8 hodin) , MV ČR: AK/PV-.....(8 hodin)   NOVINKA
Variabilní symbol:   2012777
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě
Termín konání:   15.12. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 
Místo konání:   Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc  navigace: http://www.arigone.cz/cz/kontakt
Cena (vč. občerstvení):   1 690 Kč/ osoba 
Organizace:   TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
 TOP Semináře IČO: 06546897

 

 

 

 

Nabídka kurzů a školení - Olomouc r.2020

 

Školení v termínech od 17.3. do 30.4. 2020 se ruší. Školení se přesouvají na nové termíny uvedené v přiložených pozvánkách!!! 

 

 Stručný přehled překládaných seminářů:

NÁZEV SEMINÁŘE PŮVODNÍ TERMÍN NOVÝ TERMÍN LEKTOR
Krizová intervence 2.4.2020 (čtvrtek) 12.6.2020 (pátek) Bc. David Tichý, DiS.
Komunikace v obtížných situacích 28.4.2020 (úterý) 26.6.2020 (pátek) Dr. Ing. Jiří Staněk
Diagnostika domácího násílí v rodinném systému 20.3.2020 (pátek) 18.8.2020 (úterý) PhDr. Petr Štěpaník
Dítě ohrožené internetovým prostředím 29.5.2020 (pátek) 27.8.2020 (čtvrtek) PhDr. Petr Štěpaník
Sociální práce s rodinou orgány sociálně-právní ochrany dětí a její právní kontext  12.5.2020 (úterý) 23.10.2020 (pátek) JUDr. Věra Novotná
Psychiatrické minimum jako základ informací důležítých pro sociální práci s klienty, kteří trpí duševními poruchami 19.5.2020 (úterý) 26.11.2020 (čtvrtek) MUDr. Kateřina Černeková
Výkon sociální práce 28.5.2020 (čtvrtek) 12.11.2020 (čtvrtek)  Mgr. Zdeněk Živčák, MPA