Nabídka kurzů a školení - Olomouc r.2021

Semináře v roce  2021 budou realizovány prezenční formou, pokud to pandemická situace nedovolí, nabídneme Vám možnost on-line výuky u většiny seminářů.

  

 TOP Semináře IČO: 06546897

 

 TOP Semináře IČO: 06546897


 

 TOP Semináře IČO: 06546897

LEDEN 2021 - všechna školení v lednu a v únoru r. 2021 se konájí online formou


 

 TOP Semináře IČO: 06546897

 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2021 A CHYSTANÉ ÚPRAVY V ROCE 2022
Akreditace: 

MPSV: A2019/0085-SP/PC (8. hodin) MVČR: MVČR: AK/PV-260/2019

Variabilní symbol:   2001222
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor - Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha, Aktivní pracovnice Diakonie Praha a Brno)
Termín konání:   22.1.2021 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena :   1 690 Kč/ osoba 
Organizace:   TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
 TOP Semináře IČO: 06546897

 

 

 


ÚNOR 2021


VYUŽITÍ VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH TECHNIK MEDIACE A RODINNÉ TERAPIE PŘI PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI S DĚTMI
Akreditace: 

MPSV: A2020/0428-SP (8. hodin),  MVČR: požádáno o akreditaci videokurzu

Variabilní symbol:  2102666
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)
Termín konání:  18.2.2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena :  1 590 Kč/ osoba 
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
 TOP Semináře IČO: 06546897

 

 


BŘEZEN 2021


ADHD-PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI JAKO SOUČÁST SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH
Akreditace: 

A2020/0554- SP (7. hodin), AK/PV-338/2020 (7. hodin)                        NOVINKA

Variabilní symbol:  2103222
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:  4.3.2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Konferenční prostory - Hotel & Penzion ARIGONE, Univerzitní 20, 77900 Olomouc, Navigace:  http://www.arigone.cz/cz/kontakt
Cena (vč. občerstvení):  1 890 Kč/ osoba 
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
 TOP Semináře IČO: 06546897

MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ SE ZAINTERESOVANÝMI ODBORNÍKY
Akreditace: 

A2020/0732-SP (8. hodin), AK/PV-374/2020 (8. hodin)                        NOVINKA

Variabilní symbol:  2103010
Přednáší: 

Oldřich Matoušek, PhDr. Doc., uznávaný pedagog na Filosofické fakultě UK Praha, autor rozsáhlé řady odborných publikací, řadu let pracoval jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie.

Dr. Ing. Jiří Staněk

(Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)

Termín konání:  12.3.2021 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Konferenční prostory - Hotel & Penzion ARIGONE, Univerzitní 20, 77900 Olomouc, Navigace:  http://www.arigone.cz/cz/kontakt
Cena (vč. občerstvení):  1 890 Kč/ osoba 
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
 TOP Semináře IČO: 06546897

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace: 

A2018/0731- SP/PC/PV (8. hodin), AK/PV-29/2019 (8. hodin)                        NOVINKA

Variabilní symbol:  2103020
Přednáší: 

Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)

Termín konání:  18.3.2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Konferenční prostory - Hotel & Penzion ARIGONE, Univerzitní 20, 77900 Olomouc, Navigace:  http://www.arigone.cz/cz/kontakt
Cena (vč. občerstvení):  1 790 Kč/ osoba 
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
 TOP Semináře IČO: 06546897

OCHRANA DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH – PREVENCE SYNDROMU CAN
Akreditace: 

A2020/0555-SP (6. hodin), AK/PV-340/2020 (6. hodin)                        NOVINKA

Variabilní symbol:  2103999
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:  26.3.2021 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  Konferenční prostory - Hotel & Penzion ARIGONE, Univerzitní 20, 77900 Olomouc, Navigace:  http://www.arigone.cz/cz/kontakt
Cena (vč. občerstvení):  1 890 Kč/ osoba 
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
 TOP Semináře IČO: 06546897

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka kurzů a školení - Olomouc r.2020

 

Školení v termínech od 17.3. do 30.4. 2020 se ruší. Školení se přesouvají na nové termíny uvedené v přiložených pozvánkách!!! 

 

 Stručný přehled překládaných seminářů:

NÁZEV SEMINÁŘE PŮVODNÍ TERMÍN NOVÝ TERMÍN LEKTOR
Krizová intervence 2.4.2020 (čtvrtek) 12.6.2020 (pátek) Bc. David Tichý, DiS.
Komunikace v obtížných situacích 28.4.2020 (úterý) 26.6.2020 (pátek) Dr. Ing. Jiří Staněk
Diagnostika domácího násílí v rodinném systému 20.3.2020 (pátek) 18.8.2020 (úterý) PhDr. Petr Štěpaník
Dítě ohrožené internetovým prostředím 29.5.2020 (pátek) 27.8.2020 (čtvrtek) PhDr. Petr Štěpaník
Sociální práce s rodinou orgány sociálně-právní ochrany dětí a její právní kontext  12.5.2020 (úterý) 23.10.2020 (pátek) JUDr. Věra Novotná
Psychiatrické minimum jako základ informací důležítých pro sociální práci s klienty, kteří trpí duševními poruchami 19.5.2020 (úterý) 26.11.2020 (čtvrtek) MUDr. Kateřina Černeková
Výkon sociální práce 28.5.2020 (čtvrtek) 12.11.2020 (čtvrtek)  Mgr. Zdeněk Živčák, MPA