Nabídka školení v Ostravě r.2019/2020  (semináře budou průběžně doplňovány)

 

LISTOPAD r. 2019 

  

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Akreditace: MVČR
Variabilní symbol:

1911040

Přednáší: JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Od roku 2007 působí jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu. Současně přednáší na několika vysokých školách kurzy zaměřené na správní právo i některá jiná právní odvětví. Je autorem řady odborných článků a komentářů z oblasti problematiky týkající se veřejné správy
Termín konání: 26.11.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) Dvoudenní seminář
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

ODVOLÁNÍ A NÁMITKY (PŘÍSPĚVEK NA PÉČI, KOMPENZAČNÍ POMŮCKY, PRŮKAZKY A INVALIDNÍ DŮCHOD) PRO PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ODBORŮ NA OBCI
Akreditace: MPSV ČR A2019/0329-SP/VP (8 hodin)  na požádání vystavíme akreditaci MVČR AK/PV-20/2019 (8 hodin) NOVINKA
Variabilní symbol: 1911050
Přednáší: Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor - Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha, Aktivní pracovnice Diakonie Praha a Brno)
Termín konání: 28.11.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

 PROSINEC r. 2019

 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA V PRÁVU A PRAXI – PŮSOBNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI OCHRANĚ DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH
Akreditace: MPSV ČR A2018/0025-SP (6 hodin)  na požádání vystavíme akreditaci MVČR AK/PV-210/2019 (6 hodin) Seminář Zrušen !!!
Variabilní symbol: 1912222
Přednáší: JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka
Termín konání: 3.12.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
  Pozvánka|

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU A ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Akreditace: MVČR AK/PV-735/2017 (8 hodin)
Variabilní symbol:

1912444

Přednáší: Mgr. Martin Budiš-působil jako odborný pracovník odboru kontroly veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době pracuje jako specialista v advokacii, kde se věnuje právu veřejných zakázek a lektorské činnosti.
Termín konání: 5.12.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) Dvoudenní seminář
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

ATTACHMENT – vztahová vazba
Akreditace: MPSV ČR A2018/0122-SP/PC (8 hodin)   na požádání vystavíme akreditaci MVČR AK/PV-242/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 1912555
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání: 6.12.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI
Akreditace: MPSV ČR A2018/0497-SP/PC (8 hodin)   na požádání vystavíme akreditaci MVČR AK/PV-670/2018 (8 hodin)  VYPRODÁNO !!!  
Variabilní symbol: 1912888
Přednáší: MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání: 10.12.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka|

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU
Akreditace: MVČR AK/PV-359/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 1912010
Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti ve zmiňovaných oblastech se věnuje od roku 2013
Termín konání: 17.12.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ÚNOR r. 2020

 

VYBRANÉ ASPEKTY MATRIČNÍHO A RODINNÉHO PRÁVA SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNÍ PROBLÉMY Z MATRIČNÍ PRAXE
Akreditace: MVČR AK/PV-182/2010
Variabilní symbol: 2002111
Přednáší: Mgr. Pavla Gregorová – vedoucí matričního oddělení Úřadu městského Obvodu Poruba s bohatými zkušenostmi s tématikou semináře
Termín konání: 4.2.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489
  Pozvánka| Přihlásit

 

NOVINKY V OBLASTI AKTUÁLNÍ ÚPRAVY STAVEBNÍHO ZÁKONA
Akreditace: MVČR AK/PV-245/2008 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2002222
Přednáší: Dr. Jana Řezníčková - vedoucí oddělení stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, uznávaná lektorka
Termín konání: 6.2.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489
  Pozvánka| Přihlásit

 

SPISOVÁ SLUŽBA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Akreditace: MVČR AK/PV-219/2008 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2002333
Přednáší: PhDr. Irena Hajzlerová -  odborný rada pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost, Zemského archivu v Opavě, zkušená lektorka.
Termín konání: 7.2.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489
  Pozvánka| Přihlásit

 

KRIZOVÁ INTERVENCE
Akreditace: MPSV: A2019/0219-SP/PC (8 hodin)  MVČR: AK/PV-169/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2002444
Přednáší: Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání: 18.2.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE na obci a sociální bydlení
Akreditace: MPSV: A2018/0124-SP/PC (8 hodin)  MVČR: AK/PV-41/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2002555
Přednáší: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy)
Termín konání: 20.2.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

TRAUMATIZOVANÉ DÍTĚ
Akreditace: MPSV: A2018/0125-SP/PC (8 hodin)  MVČR: AK/PV-40/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2002666
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání: 21.2.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Akreditace: MVČR: AK/PV-736/2017 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2002888
Přednáší: Ing. Vladislav Varmuža Ph.D. – Česká komora stavebních ekonomů, zkušený odborník a praktik v dané oblasti
Termín konání: 25.2.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

DĚTSKÝ KLIENT S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU
Akreditace: MPSV: A2018/0496-SP/PC (8 hodin)  MVČR: AK/PV-668/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2002999
Přednáší: MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe
Termín konání: 27.2.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

APLIKACE SPECIÁLNÍCH TECHNIK SOCIÁLNÍ TERAPIE V PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINÁCH S DĚTMI
Akreditace: MPSV: A2019/1004 - SP (8 hodin)  MVČR:  (8 hodin)
Variabilní symbol: 2002000
Přednáší: Mgr. Eva Zakouřilová (Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)
Termín konání: 28.2.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 BŘEZEN r. 2020

 

DOSPĚLÝ KLIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Akreditace: MPSV: A2019/0290- SP/PC (8 hodin)  MVČR:  AK/PV-627/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2003222
Přednáší: Mgr. Svata Janošková– psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka.
Termín konání: 3.3.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI
Akreditace: MVČR:  AK/PV-273/2018 (7 hodin)
Variabilní symbol: 2003444
Přednáší: Mgr. Jan Potměšil 2009 – dosud: Ministerstvo vnitra ČR, vrchní ministerský rada (přestupkové právo, právo shromažďovací, správní řízení aj., zpracovávání připomínek k návrhům zákonů). Autor řady odborných publikací s tematikou přestupkového práva, zkušený lektor
Termín konání: 5.3.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

ZÁKON Č. 500/2004 SB., SPRÁVNÍ ŘÁD
Akreditace: Akreditace agentury SVS MV ČR: Správní řád 500/2004 Sb. aktualizace ve správním řízení AKI. /PV-930/2005
Variabilní symbol: 2003555
Přednáší: JUDr. Radek Ondruš - bývalý státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, od roku 2005 advokát a současně je i vynikající lektor, který těží ze svých praktických zkušeností obhájce v řadě republikově známých trestních kauz spojených s veřejnou správou.
Termín konání: 6.3.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 790 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2020 A CHYSTANÉ ÚPRAVY V ROCE 2021
Akreditace: MPSV: A2019/0085- SP/PC (8 hodin)  MVČR:  AK/PV-260/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2003888
Přednáší: Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor - Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha, Aktivní pracovnice Diakonie Praha a Brno)
Termín konání: 13.3.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXT
Akreditace: MPSV: A2019/0919- SP (8 hodin)  MVČR:  AK/PV-256/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2003000
Přednáší: JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka
Termín konání: 19.3.2020 (čvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB.
Akreditace: MVČR:  AK/PV-108/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2003020
Přednáší: Mgr. Martin Budiš-působil jako odborný pracovník odboru kontroly veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době pracuje jako specialista v advokacii, kde se věnuje právu veřejných zakázek a lektorské činnosti.
Termín konání: 20.3.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

 

%MCEPASTEBIN%