Nabídka kurzů a školení Ostrava r.2019

  

 

 

 

DUBEN r. 2019

 

 

 

 

 

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Akreditace: MV ČR AK/PV- 167/2008 (8 hodin)   ZRUŠENO !!!
Variabilní symbol: 1904050
Přednáší: Mgr. Martin Budiš-působil jako odborný pracovník odboru kontroly veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době pracuje jako specialista v advokacii, kde se věnuje právu veřejných zakázek a lektorské činnosti
Termín konání: 25.4.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 490 Kč/ osoba                  
  Pozvánka|

 

 

HODNOCENÍ OHROŽENÉHO DÍTĚTE A KOMUNIKACE POMÁHAJÍCÍHO PROFESIONÁLA S NÍM – VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace: MPSV ČR - A2018/0222-SP/PC (8 hodin)  na požádání vystavíme akreditaci MV ČR AK/PV-393/2018
Variabilní symbol: 1904020
Přednáší:

Oldřich Matoušek, PhDr. Doc., uznávaný pedagog na Filosofické fakultě UK Praha, autor rozsáhlé řady odborných publikací, řadu let pracoval jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie

Termín konání: 26.4.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba                  
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

SPISOVÁ SLUŽBA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Akreditace: MV ČR AK/PV- 219/2008 (8 hodin), AK/VE- 109/2008  (8 hodin)
Variabilní symbol: 1904040
Přednáší: PhDr. Irena Hajzlerová -  odborný rada pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost, Zemského archivu v Opavě, zkušená lektorka
Termín konání: 30.4.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba                  
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

KVĚTEN r. 2019

 

PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI
Akreditace: MV ČR AK/PV- 273/2018 (7 hodin)
Variabilní symbol: 1906666
Přednáší: Mgr. Jan Potměšil 2009 – dosud: Ministerstvo vnitra ČR, vrchní ministerský rada (přestupkové právo, právo shromažďovací, správní řízení aj., zpracovávání připomínek k návrhům zákonů). Autor řady odborných publikací s tematikou přestupkového práva, zkušený lektor
Termín konání: 14.5.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba                  
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Akreditace: MV ČR AK/PV- 451/2018 (7 hodin)
Variabilní symbol: 1905333
Přednáší: JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Od roku 2007 působí jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu. Současně přednáší na několika vysokých školách kurzy zaměřené na správní právo i některá jiná právní odvětví. Je autorem řady odborných článků a komentářů z oblasti problematiky týkající se veřejné správy
Termín konání: 16.5.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba                  
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

ATTACHMENT – vztahová vazba
Akreditace: MPSV ČR - A2018/0122-SP/PC (8 hodin)   na požádání vystavíme akreditaci MV ČR AK/PV- 242/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 1905444
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání: 17.5.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba                  
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ

Akreditace:

MV ČR -  AK/PV-394/2018 (8hodin)

Variabilní symbol:

1905666

Přednáší:

JUDr. Eva Kuzmová právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti ve zmiňovaných oblastech se věnuje od roku 2013

Termín konání:

21.5.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )

Cena (vč. občerstvení):

1 490 Kč/ osoba                  

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka| Přihlásit

 

 

ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

Akreditace:

MPSV ČR  A2018/0216-SP/PC na požádání vystavíme akreditaci MV ČR AK/PV- 168/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1905999

Přednáší:

JUDr. Věra Novotná (Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka).

Termín konání:

30.5.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba                  

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka| Přihlásit

 

 

PROCES INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ OCHRANY DÍTĚTE NA OSPOD
Akreditace: MPSV ČR - A2018/0370-SP (8 hodin)   NOVINKA na požádání vystavíme akreditaci MV ČR AK/PV- 240/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 1905010
Přednáší: Mgr. Bc. Martin Doležal Odborný rada – Inspektor sociálně-právní ochrany dětí Úřad práce-Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, zkušený lektor s bohatou praxí a zkušenostmi získanými při realizovaných kontrolách v daném regionu)
Termín konání: 31.5.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba                  
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

ČERVEN r. 2019

 

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE ZE STRANY SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBECNÍHO ÚŘADU s důrazem na aktuálně řešenou problematiku
Akreditace: MPSV ČR - A2018/0124-SP/PC (8 hodin)   na požádání vystavíme akreditaci MV ČR AK/PV- 41/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 1903888
Přednáší: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy)
Termín konání: 4.6.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 490 Kč/ osoba                  
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU A ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Akreditace: MV ČR AK/PV- 735/2017 (8 hodin)
Variabilní symbol: 1906222
Přednáší: Mgr. Martin Budiš-působil jako odborný pracovník odboru kontroly veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době pracuje jako specialista v advokacii, kde se věnuje právu veřejných zakázek a lektorské činnosti.
Termín konání: 6.6.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 490 Kč/ osoba                  
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY
Akreditace: MPSV ČR - A2018/0495-SP/PC (8 hodin)   na požádání vystavíme akreditaci MV ČR AK/PV- 669/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 1906333
Přednáší: Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut, pracující v psychiatrické ambulanci (MUDr. Libora Chvíla CSc.), zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání: 7.6.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba                  
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

DĚTSKÝ KLIENT S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU
Akreditace: MPSV ČR - A2018/0496-SP/PC (8 hodin)   na požádání vystavíme akreditaci MV ČR AK/PV- 668/2018 (8 hodin) VYPRODÁNO !!!
Variabilní symbol: 1906444
Přednáší: MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe
Termín konání: 11.6.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba                  
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka|

  

KRIZOVÁ INTERVENCE
Akreditace: MPSV ČR - A2018/0219-SP/PC (8 hodin) na požádání vystavíme akreditaci MV ČR AK/PV- 169/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 1906777
Přednáší: Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání: 18.6.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba                  
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

TRAUMATIZOVANÉ DÍTĚ
Akreditace: MPSV ČR - A2018/0125-SP/PC (8 hodin) na požádání vystavíme akreditaci MV ČR AK/PV- 40/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 1906999
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání: 21.6.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba                  
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%