Nabídka kurzů a školení Ostrava r.2019  

 

ŘÍJEN r. 2019

 

PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI
Akreditace: MV ČR AK/PV-273/2018 (7 hodin) 
Variabilní symbol: 1910555
Přednáší: JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Od roku 2007 do roku 2014 působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu, v současnosti je činný jako advokát KVB advokátní kanceláře, specializované na správní právo. Současně přednáší na několika vysokých školách kurzy zaměřené na správní právo i některá jiná právní odvětví. Je autorem řady odborných článků a komentářů z oblasti veřejné správy
Termín konání: 15.10.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

AKTUÁLNÍ NOVINKY V OBLASTI ROZHODOVÁNÍ A POSTUPŮ PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA v roce 2019 a 2020
Akreditace: MV ČR AK/PV-271/2018 (8 hodin) 
Variabilní symbol: 1910999
Přednáší: JUDr. Miluška Jarošová - Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury MSK, lektorka.
Termín konání: 17.10.2019 (čtvrtek)  přeloženo - nový termín 19.11.2019 od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

PROCES INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ OCHRANY DÍTĚTE NA OSPOD
Akreditace: MPSV ČR A2018/0370-SP (8 hodin)  na požádání vystavíme akreditaci MVČR AK/PV-240/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 1910000
Přednáší: Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí a zkušenostmi získanými při realizovaných kontrolách v daném regionu
Termín konání: 18.10.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

LISTOPAD r. 2019 

 

KONTROLNÍ ŘÁD
Akreditace: MVČR AK/PV-209/2019     SEMINÁŘ ZRUŠEN !!! (nemoc lektorky)
Variabilní symbol:

1911333

Přednáší: Mgr. Karolína Plasgurová Holá Absolventka Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty. Zaměstnanec Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, specializace na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Termín konání: 5.11.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) Dvoudenní seminář
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka|

 

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH
Akreditace: MPSV ČR A2019/0299-SP/PC/PP/PV (7 hodin)    na požádání vystavíme akreditaci MVČR AK/PV-257/2019 (7 hodin)  NOVINKA
Variabilní symbol: 1911444
Přednáší: Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti komunikačních dovedností, sociální poradkyně, mediátorka praktikující v oblasti rodinné mediace, moderátorka případových konferencí, zkušená lektorka)
Termín konání: 7.11.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

SOUDNĚ-ZNALECKÉ POSUDKY VE VĚCECH NEZLETILÝCH DĚTÍ A RODIN-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace: MPSV ČR A2019/0086-SP/PC/PV (8 hodin)   na požádání vystavíme akreditaci MVČR: AK/PV-261/2019 (8 hodin)  NOVINKA
Variabilní symbol: 1911666
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání: 8.11.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

ZÁKLADY SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU – HODNOCENÍ A PODPORA RODINY
Akreditace: MPSV ČR 2015/1229-PC/SP (8 hodin)    na požádání vystavíme akreditaci MVČR AK/PV-599/2017 (8 hodin)
Variabilní symbol: 1911888
Přednáší: Oldřich Matoušek, PhDr. Doc., uznávaný pedagog na Filosofické fakultě UK Praha, autor rozsáhlé řady odborných publikací, řadu let pracoval jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie
Termín konání: 15.11.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba              
  Pozvánka| Přihlásit

 

MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA
Akreditace: MVČR AK/PV-737/2017
Variabilní symbol:

1911010

Přednáší: Ing. Vladislav Varmuža Ph.D. – Česká komora stavebních ekonomů, zkušený odborník a praktik v dané oblasti
Termín konání: 21.11.2019 (čtvrtek od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) Dvoudenní seminář
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY
Akreditace: MPSV ČR A2018/0495-SP/PC (8 hodin)  na požádání vystavíme akreditaci MVČR AK/PV-669/2018 (8 hodin)  VYPRODÁNO!!!
Variabilní symbol: 1911020
Přednáší: Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky
Termín konání: 22.11.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka|

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Akreditace: MVČR
Variabilní symbol:

1911040

Přednáší: JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Od roku 2007 působí jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu. Současně přednáší na několika vysokých školách kurzy zaměřené na správní právo i některá jiná právní odvětví. Je autorem řady odborných článků a komentářů z oblasti problematiky týkající se veřejné správy
Termín konání: 26.11.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) Dvoudenní seminář
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

ODVOLÁNÍ A NÁMITKY (PŘÍSPĚVEK NA PÉČI, KOMPENZAČNÍ POMŮCKY, PRŮKAZKY A INVALIDNÍ DŮCHOD) PRO PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ODBORŮ NA OBCI
Akreditace: MPSV ČR A2019/0329-SP/VP (8 hodin)  na požádání vystavíme akreditaci MVČR AK/PV-20/2019 (8 hodin) NOVINKA
Variabilní symbol: 1911050
Přednáší: Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor - Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha, Aktivní pracovnice Diakonie Praha a Brno)
Termín konání: 28.11.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

 PROSINEC r. 2019

 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA V PRÁVU A PRAXI – PŮSOBNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI OCHRANĚ DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH
Akreditace: MPSV ČR A2018/0025-SP (6 hodin)  na požádání vystavíme akreditaci MVČR AK/PV-210/2019 (6 hodin) NOVINKA
Variabilní symbol: 1912222
Přednáší: JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka
Termín konání: 3.12.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
  Pozvánka| Přihlásit

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU A ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Akreditace: MVČR AK/PV-735/2017 (8 hodin)
Variabilní symbol:

1912444

Přednáší: Mgr. Martin Budiš-působil jako odborný pracovník odboru kontroly veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době pracuje jako specialista v advokacii, kde se věnuje právu veřejných zakázek a lektorské činnosti.
Termín konání: 5.12.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) Dvoudenní seminář
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

ATTACHMENT – vztahová vazba
Akreditace: MPSV ČR A2018/0122-SP/PC (8 hodin)   na požádání vystavíme akreditaci MVČR AK/PV-242/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 1912555
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání: 6.12.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI
Akreditace: MPSV ČR A2018/0497-SP/PC (8 hodin)   na požádání vystavíme akreditaci MVČR AK/PV-670/2018 (8 hodin)  VYPRODÁNO !!!  
Variabilní symbol: 1912888
Přednáší: MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání: 10.12.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka|

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU
Akreditace: MVČR AK/PV-359/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 1912010
Přednáší: JUDr. Eva Kuzmová právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti ve zmiňovaných oblastech se věnuje od roku 2013
Termín konání: 17.12.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

 

%MCEPASTEBIN%