Nabídka školení v Ostravě r.2020 

 

  Školení v termínech od 17.3. do 30.5. 2020 se ruší. Školení se přesouvají na nové termíny uvedené v přiložených pozvánkách!!!

 

Stručný přehled překládaných seminářů:

 

 

přeložené semináře:      NÁZEV PŮVODNÍ TERMÍN     NOVÝ TERMÍN            LEKTOR  
AKTUÁLNÍ NOVINKY V OBLASTI ROZHODOVÁNÍ A POSTUPŮ PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA V ROCE 2020 A 2021 12.5.2020 (úterý) 15.9.2020 JUDr. Miluška Jarošová
KONTROLNÍ ŘÁD  14.5.2020 (čtvrtek) ZRUŠENO Mgr. Karolína Plasgurová Holá
OPATROVNICTVÍ - ZÁKLADNÍ PRAKTICKÉ A AKTUÁLNÍ INFORMACE 15.5.2020 (pátek) ZRUŠENO Mgr. Radka Pešlová
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 2.6.2020 (úterý) ZRUŠENO  JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
SPRÁVNÍ ŘÁD V OBLASTI SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 9.6.2020 (úterý) ZRUŠENO  JUDr. Věra Novotná
ROZVOD V RODINĚ A DOPADY NA DÍTĚ 30.4.2020 (čtvrtek) 25.6.2020 Oldřich Matoušek PhDr. Doc.
MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM 28.4.2020 (úterý) 18.8.2020 Mgr. Katarína Dubělčíková
SOUDNĚ-ZNALECKÉ POSUDKY VE VĚCECH NEZLETILÝCH DĚTÍ A RODIN-VSTUP DO PROBLEMATIKY 3.4.2020 (pátek) 25.8.2020 PhDr. Petr Štěpaník
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH 7.4.2020 (úterý) 27.8.2020 Dr. Ing. Jiří Staněk
PROCES INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ OCHRANY DÍTĚTE NA OSPOD 22.5.2020 (pátek) 8.9.2020 Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg.
SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXT 19.3.2020 (čtvrtek) 18.9.2020 JUDr. Věra Novotná
MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA 21.4.2020 (úterý) 24.11.2020 Ing. Vladislav Varmuža Ph.D

  

 

ZÁŘÍ r. 2020

   

DĚTSKÝ KLIENT S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU
Akreditace:   A2018/0496 SP/PC (8 hodin), AK/PV-668/2018 (8hodin)
Variabilní symbol:   2009010
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe
Termín konání:   24.9. 2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 790 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

PROBLEMATIKA SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ se zaměřením na aktuálně řešenou problematiku
Akreditace:   A2020/0089-SP (7 hodin),  AK/PV-151/2020 (7 hodin)
Variabilní symbol:   2009888
Přednáší:   Mgr. Zdeněk Živčák, MPA (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy)
Termín konání:   25.9. 2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):   1.590 Kč/osobu
Organizace:   TOP. Semináře s.r.o.  IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

ŘÍJEN r. 2020

 

ZÁKLADY SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH
Akreditace:   A2020/0088-SP/PC (7 hodin), AK/PV-153/2020 (7 hodin)  NOVINKA
Variabilní symbol:   2010888
Přednáší:  Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)
Termín konání:   13.10. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 690 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM
Akreditace:   A2019/0989-SP (8 hodin), AK/PV-566/2019 (8 hodin)  NOVINKA ROKU
Variabilní symbol:   2010999
Přednáší:   PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:   15.10. 2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 790 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Akreditace:   MV ČR - AK/PV-451/2018 (7 hodin)
Variabilní symbol:   2010222
Přednáší:  JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Od roku 2007 působí jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu. Současně přednáší na několika vysokých školách kurzy zaměřené na správní právo i některá jiná právní odvětví. Je autorem řady odborných článků a komentářů z oblasti problematiky týkající se veřejné správy
Termín konání:   16.10. 2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 690 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

ATTACHMENT - VZTAHOVÁ VAZBA
Akreditace:   A2018/0122-SP/PC (8 hodin), AK/PV-242/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2010666
Přednáší:   PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:   20.10. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 790 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI
Akreditace:   A2018/0497- SP/PC (8 hodin), AK/PV-670/2018 (8hodin)
Variabilní symbol:   2010777
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe
Termín konání:   22.10. 2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 790 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

LISTOPAD r. 2020

 

DOSPĚLÝ KLIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Akreditace: MPSV: A2019/0290-SP/PC (8 hodin)  MVČR AK/PV-627/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2011020
Přednáší: Mgr. Svata Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka
Termín konání: 3.11.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba              
Organizace: TOP. Semináře s.r.o. IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY
Akreditace: MPSV: A2018/0495-SP/PC (8 hodin)  MVČR AK/PV-669/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2011222
Přednáší: Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání: 6.11.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba              
Organizace: TOP. Semináře s.r.o. IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

DĚTI A MLADISTVÍ JAKO OBĚTI I PACHATELÉ-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace: MPSV: A2020/0553-SP (8 hodin)  MVČR AK/PV- 284/2020 (8 hodin)   NOVINKA
Variabilní symbol: 2011050
Přednáší: PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru
Termín konání: 12.11.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 790 Kč/ osoba              
Organizace: TOP. Semináře s.r.o. IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU A ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Akreditace:   AK/PV-735/2017 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2011444
Přednáší:  Mgr. Martin Budiš-působil jako odborný pracovník odboru kontroly veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době pracuje jako specialista v advokacii, kde se věnuje právu veřejných zakázek a lektorské činnosti
Termín konání:   13.11. 2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 590 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

PLATNOST A NEPLATNOST PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM-ZÁKLADNÍ CHYBY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI, V OPTAROVNICTVÍ
Akreditace:   A2020/0018-SP (7 hodin),  AK/PV-152/2020 (7 hodin)
Variabilní symbol:   2011888
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová- odborný lektor, právník se zaměřením na sociální problematiku. Pracuje pro Moravskoslezský kruh, Charitu, Centra sociálních služeb. Spolupracuje s krajskými úřady ohledně problematiky opatrovnictví, vyučovala na Karlově Univerzitě, spolupracovala na projektu Pečuj doma pod Diakonií ČCE.
Termín konání:   19.11. 2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):   1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA
Akreditace:   AK/PV-373/2017 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2004777
Přednáší:   Ing. Vladislav Varmuža Ph.D. – Česká komora stavebních ekonomů, zkušený odborník a praktik v dané oblasti
Termín konání:   24.11. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 590 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

ÚŘEDNÍK OBCE-JEHO POVINNOST, ODPOVĚDNOST A PRAVOMOC
Akreditace:   Akreditace agentury SVS MV ČR: Úředník obce – jeho povinnost, odpovědnost a pravomoci. AK/PV-380/2017
Variabilní symbol:   2011010
Přednáší:  JUDr. Radek Ondruš-bývalý státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, od roku 2005 advokát a současně je i vynikající lektor, který těží ze svých praktických zkušeností obhájce v řadě republikově známých trestních kauz spojených s veřejnou správou
Termín konání:   27.11. 2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 890 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

PROSINEC r. 2020

 

VYUŽITÍ VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH TECHNIIK MEDIACE A RODINNÉ TERAPIE PŘI PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI S DĚTMI
Akreditace:   A2020/0428 SP (8 hodin), AK/PV-285/2020 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2012555
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)
Termín konání:   8.12. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 690 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

KONTROLNÍ ŘÁD
Akreditace:   AK/PV-209/2019
Variabilní symbol:   2012333
Přednáší:  Mgr. Karolína Plasgurová Holá Absolventka Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty. Zaměstnanec Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, specializace na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Termín konání:   10.12. 2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 690 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

DIAGNOSTIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINNÉM SYSTÉMU
Akreditace:   A2018/0123 SP/PC (8 hodin), AK/PV-243/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2012444
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:   15.12. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 790 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

%MCEPASTEBIN%
SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXTAkreditace:MPSV: A2019/0919- SP (8 hodin)  MVČR:  AK/PV-567/2019 (8 hodin)Variabilní symbol:2003000Přednáší:JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorkaTermín konání:19.3.2020 (čvrtek) NOVÝ TERMÍN 18.9.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)Místo konání:Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )Cena (vč. občerstvení):1 590 Kč/ osoba              Organizace:TOP Semináře IČ: 06546897 Pozvánka| Přihlásit
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH