Nabídka školení v Praze r. 2020


 

 

 

  

Prezenční forma školení je do konce roku 2020 zrušena, je však možné se přihlásit na ON-LINE školení, jejichž nabídku včetně možnosti přihlásit se naleznete v záložce ON-LINE školení.


 

KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

Akreditace:

č. akreditace MPSV: 2016/1061-PC/SP (8 hodin) 

Variabilní symbol:

2020888
Přednáší:

Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)

Termín konání:

 4.12.2020 od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 

Místo konání:

Cena (vč. občerstvení):

1 390 Kč/ osoba (Výhodná cena - pozornost posluchačům)

Organizace: Pořádá Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489 - !!! platbu proveďte na 5000500075/5500 !!!
   
  Možno se přihlásit na on-line školení 4.12.2020

Pozvánka |  

  

 

DOSPĚLÝ KLIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0290-SP/PC (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 627/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2020000
Přednáší: Mgr. Svata Janošková– psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka.

Termín konání:

 10.12.2020 (čtvrtek)  od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 

Místo konání:

Cena (vč. občerstvení):

1 490 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
   
  Možno se přihlásit na on-line školení 10.12.2020

Pozvánka |

 

 

DĚTSKÝ KLIENT S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0496-SP (8 hodin)

Variabilní symbol:

2022040
Přednáší: MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe

Termín konání:

11.12.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 

Místo konání:

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
   
  Možno se přihlásit na on-line školení 11.12.2020

Pozvánka |

ZJIŠŤOVÁNÍ NÁZORU DÍTĚTE

Akreditace:

Akreditace náleží společnosti NIDAR MPSV ČR: Název kurz: Zjišťování názoru dítěte (8 hodin). Číslo akreditace: A2017/0594-SP/PC

Variabilní symbol:

2020010
Přednáší: prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog, soudní znalec. Dlouhodobě se zabývá nejširší problematikou lékařské a dětské psychologie, zabývá se i etickými a forenzními aspekty těchto oborů. Působí na Psychiatrické klinice 1. LF UK a University New York in Prague. Publikoval více než 150 původních odborných prací v domácích i zahraničních odborných časopisech, které dosáhly více než 1000 citací v domácí, a především zahraniční odborné literatuře. Je odborných ředitelem občanského sdružení Národní institut pro děti a rodinu.
Mgr. Terezie Pemová-národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky

Termín konání:

 17.12.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.)  

Místo konání:

Cena (vč. občerstvení):

2 190 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
   
  Možno se přihlásit na on-line školení 17.12.2020

Pozvánka   VYPRODÁNO !!!

 

 

 

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE na obci a sociální bydlení

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0124-SP/PC (8 hodin) 

Variabilní symbol:

2020555
Přednáší: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy)

Termín konání:

18.12.2020 (pátek)   od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 

Místo konání:

Cena (vč. občerstvení):

1 490 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
   
  Možno se přihlásit na on-line školení 18.12.2020

Pozvánka | 

  

 

%MCEPASTEBIN%