Nabídka školení v Praze


KVĚTEN r. 2019

 

DĚTSKÝ KLIENT S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0496-SP/PC (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-668/2018 (8 hodin)
VYPRODÁNO !!!

Variabilní symbol:

1919030
Přednáší: MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe

Termín konání:

16.5.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka 

 

SPECIÁLNÍ TECHNIKY SOCIÁLNÍ TERAPIE

Akreditace:

č. akreditace MPSV: 2016/0265-SP (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-449/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1919040
Přednáší: Mgr. Eva Zakouřilová (Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)

Termín konání:

17.5.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba

Pozvánka |Přihlásit

 

ČERVEN r. 2019

 

TRAUMATIZOVANÉ DÍTĚ

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0125-SP/PC (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-40/2018 (8 hodin)    VYPRODÁNO !!!

Variabilní symbol:

1919050
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

13.6.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka 

 

ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0216-SP/PC (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-168/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1919070
Přednáší: JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka

Termín konání:

14.6.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit

 

ATTACHMENT - vztahová vazba

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0122-SP/PC (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-242/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1919060
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

14.6.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit

 

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%