Nabídka školení v Ostravě r.2022 

SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXTAkreditace:MPSV: A2019/0919- SP (8 hodin)  MVČR:  AK/PV-567/2019 (8 hodin)Variabilní symbol:2003000Přednáší:JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorkaTermín konání:19.3.2020 (čvrtek) NOVÝ TERMÍN 18.9.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)Místo konání:Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )Cena (vč. občerstvení):1 590 Kč/ osoba              Organizace:TOP Semináře IČ: 06546897 Pozvánka| Přihlásit
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

Online semináře naleznete v záložce:

Nabídka Online školení r. 2022 

 

 KVĚTEN 2022


 

VSTUP DO VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY

Akreditace: 

MPSV: A2021/0208-SP MVČR: AK/PV-196/2021 (8 hodin) 

Variabilní symbol: 

2022016

Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – klinický  psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku.

Termín konání: 

10.5.2022 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

ZÁKLADY SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

Akreditace: 

MPSV: A2020/0088- SP/PC  MVČR: AK/PV-153/2020(7 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol: 

2022019

Přednáší: 

Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)

Termín konání: 

19.5.2022 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.790 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka|VYPRODÁNO !!!

ROZVOD V RODINĚ A DOPADY NA DÍTĚ-VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

MPSV: A2020/0552-SP,  MVČR: AK/PV-339/2020  (8 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol: 

2022021

Přednáší: 

Dr. Ing. Jiří Staněk – (odborník v oblasti komunikačních dovedností, zapsaný mediátor praktikující v oblasti rodinné mediace, psychoterapie párů a rodin, moderátor případových konferencí, zkušený lektor).

Termín konání: 

24.5.2022 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.790 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

 ČERVEN 2022


 

VYUŽITÍ VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH TECHNIK MEDIACE A RODINNÉ TERAPIE PŘI PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI S DĚTMI

Akreditace: 

MPSV: A2020/0428-SP,  MVČR: AK/PV-285/2020  (8 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol: 

2022023

Přednáší: 

Dr. Ing. Jiří Staněk – (odborník v oblasti komunikačních dovedností, zapsaný mediátor praktikující v oblasti rodinné mediace, psychoterapie párů a rodin, moderátor případových konferencí, zkušený lektor).

Termín konání: 

3.6.2022 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.790 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

APLIKACE SPECIÁLNÍCH TECHNIK SOCIÁLNÍ TERAPIE V PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINÁCH S DĚTMI-VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

MPSV: A2019/1004-SP,  MVČR: AK/PV-568/2019  (8 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol: 

2022024

Přednáší: 

Mgr. Eva Zakouřilová(Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)

Termín konání: 

7.6.2022 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

KRIZOVÁ INTERVENCE - PRO ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ V RÁMCI SOCIÁLNÍ PRÁCE  S KLIENTEM - (Práce s jedinci, rodinou, kteří prošli válkou na Ukrajině)

Akreditace: 

MPSV: A2021/1401-SP/PC (8 hodin)  MVČR: AK/PV-169/2018 

Variabilní symbol: 

2622111 NOVINKA

Přednáší: 

Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání: 

16.6.2022 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

SOCIÁLNÍ OCHRANA – ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI A DILEMATA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBCE

Akreditace: 

MPSV: A2021/0844-SP,  MVČR: AK/PV-769/2021  (6 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol: 

2022026

Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)

Termín konání: 

17.6.2022 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ U DĚTÍ-ZÁKLAD INFORMACÍ PRO PRÁCI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Akreditace: 

MPSV: A2020/0558- SP  MVČR: AK/PV-337/2020 (8 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol: 

2022027

Přednáší: 

MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé

Termín konání: 

21.6.2022 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

Dr. Ing. Jiří Staněk  IČ: 62289489

 

Pozvánka| Přihlásit

 

 SRPEN 2022


 

DIAGNOSTIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINNÉM SYSTÉMU Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE V OBORU PSYCHOLOGIE-ZÁKLAD INFORMACÍ PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S RODINOU

Akreditace: 

MPSV: A2021/1325-SP/PC (6 hodin) MVČR: AK/PV-313/2022 (6 hodin)  NOVÁ AKREDITACE

Variabilní symbol: 

2022882

Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – klinický  psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku.

Termín konání: 

30.8.2022 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

 

 

 ZÁŘÍ 2022


 

KRIZOVÁ INTERVENCE - PRO ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ V RÁMCI SOCIÁLNÍ PRÁCE  S KLIENTEM - (Práce s jedinci, rodinou, kteří prošli válkou na Ukrajině)

Akreditace: 

MPSV: A2021/1401-SP/PC (8 hodin)  MVČR: AK/PV-169/2018 NOVÁ AKREDITACE MPSV

Variabilní symbol: 

2022993 NOVINKA

Přednáší: 

Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání: 

13.9.2022 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE - PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

Akreditace: 

MPSV: Nově požádáno o akreditaci, číslo doplníme včas (8 hodin)  MVČR: AK/PV-669/2018 (8 hodin) 

Variabilní symbol: 

2022996

Přednáší: 

Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s  praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání: 

16.9.2022 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE ZE STRANY SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBECNÍHO ÚŘADU S DŮRAZEM NA AKTUÁLNĚ ŘEŠENOU PROBLEMATIKU

Akreditace: 

MPSV: A2021/1271-SP/PC  MVČR: AK/PV-306/2022  (6 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol: 

20229910

Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)

Termín konání: 

22.9.2022 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.690 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

 ŘÍJEN 2022


SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXT-UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

MPSV: A2019/0919-SP (8 hodin) MVČR: AK/PV-567/2019 (8 hodin)

Variabilní symbol: 

2022104

Přednáší: 

JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka

Termín konání: 

6.10.2022 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE JAKO ZÁKLADNÍ NÁSTROJ ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DÍTĚTE PRO VYHODNOCOVÁNÍ SITUACE DĚTÍ A JEJICH RODIN

Akreditace: 

MPSV: A2021/1402-SP (8 hodin) MVČR: AK/PV-240/2018 (8 hodin)  NOVÁ AKREDITACE MPSV

Variabilní symbol: 

2022107

Přednáší: 

Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD

Termín konání: 

11.10.2022 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM – VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

MPSV: A2018/0731- SP/PC/VP MVČR: AK/PV-29/2019 (8 hodin) 

Variabilní symbol: 

2022109

Přednáší: 

Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)

Termín konání: 

13.10.2022 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM Z VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRO POTŘEBY SOCIÁLNÍ PRÁCE

Akreditace: 

MPSV: požádáno o novou akreditaci po schválení bude doplněno číslo  MVČR: AK/PV-196/2021 (8 hodin)  Nově zpracované téma

Variabilní symbol: 

20221011

Přednáší: 

Mgr. Svatava Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka

Termín konání: 

18.10.2022 (úetrý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEDENÍ ROZHOVORŮ S KLIENTEM

Akreditace: 

MPSV: A2019/1409-SP MVČR: AK/PV-109/2020 (8 hodin) 

Variabilní symbol: 

20221014

Přednáší: 

Mgr. Eva Zakouřilová(Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)

Termín konání: 

20.10.2022 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

LISTOPAD 2022


PARTICIPACE DÍTĚTE V SITUACI HODNOCENÍ A INTERVENCE

Akreditace: 

Akreditace náleží společnosti NIDAR   MPSV: A2022/0247-SP/PC – akreditace pouze MPSV(8 hodin) 

Variabilní symbol: 

20221104

Přednáší: 

Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací.
Mgr. Terezie Pemová-Národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky.)

Termín konání: 

4.11.2022 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

2.490 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

ADHD-PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI JAKO SOUČÁST SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH-ZÁKLADNÍ INFORMACE

Akreditace: 

MPSV: A2020/0554- SP  MVČR: AK/PV-338/2020 (7 hodin) 

Variabilní symbol: 

20221105

Přednáší: 

MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé

Termín konání: 

8.11.2022 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

VZTAHOVÁ VAZBA-ŠPATNÝ ZAČÁTEK I NADĚJE NA ZMĚNU, ZÁKLAD INFORMACÍ K PROBLEMATICE ATTACHMENTU PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S RODINOU A DÍTĚTEM

Akreditace: 

MPSV: A2021/1272 SP/PC  MVČR: AK/PV-311/2022 (6 hodin) 

Variabilní symbol: 

20221111

Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání: 

15.11.2022 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

DĚTI A MLADISTVÍ JAKO OBĚTI I PACHATELÉ-VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

MPSV: A2020/0553- SP  MVČR: AK/PV-284/2020 (8 hodin) 

Variabilní symbol: 

20221113

Přednáší: 

PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru

Termín konání: 

22.11.2022 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.)

Místo konání: 

Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit