Nabídka kurzů a školení Brno r. 2019

  

ŘÍJEN r. 2019

  

SOUDNĚ-ZNALECKÉ POSUDKY VE VĚCECH NEZLETILÝCH DĚTÍ A RODIN-VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0086-SP/PC/VP (8 hodin)  na požádání vystavíme - č. akreditace MV ČR: AK/PV-261/2019 (8 hodin) NOVINKA    VYPRODÁNO !!!

Variabilní symbol:

1910777

Přednáší:

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

17.10.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba

 

Pozvánka

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

DIAGNOSTIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINNÉM SYSTÉMU

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0123-SP/PC/(8 hodin)  na požádání vystavíme - č. akreditace MV ČR: AK/PV-243/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1910888

Přednáší:

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

18.10.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba

 

Pozvánka| Přihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

DOSPĚLÝ KLIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0290-SP/PC (8 hodin)  na požádání vystavíme - č. akreditace MV ČR: AK/PV-627/2018 (8 hodin) NOVINKA

Variabilní symbol:

1910010

Přednáší:

Mgr. Svata Janošková– psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka

Termín konání:

22.10.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba

 

Pozvánka| Přihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

SPECIÁLNÍ TECHNIKY SOCIÁLNÍ TERAPIE

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0087-SP /PC (8 hodin)  na požádání vystavíme MV ĆR

Variabilní symbol:

1910030

Přednáší:

Mgr. Eva Zakouřilová (Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)

Termín konání:

31.10.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba

 

 Organizace:

Pozvánka| Přihlásit

 TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!
   

 

 

LISTOPAD r. 2019

 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA V PRÁVU A PRAXI – PŮSOBNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI OCHRANĚ DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0025-SP (6 hodin)  na požádání vystavíme - č. akreditace MV ČR: AK/PV-219/2019 (6 hodin)  NOVINKA

Variabilní symbol:

1911555

Přednáší:

JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.

Termín konání:

7.11.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba

 

Pozvánka| Přihlásit

 

KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0360-SP/PC/VP (7 hodin)  na požádání vystavíme - č. akreditace MV ČR: AK/PV-681/2018 (7 hodin)

Variabilní symbol:

1911999

Přednáší:

Dr. Ing. Jiří Staněk (odborník v oblasti komunikačních dovedností, zapsaný mediátor praktikující v oblasti rodinné mediace, moderátor případových konferencí, zkušený lektor)

Termín konání:

19.11.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 390 Kč/ osoba  (výhodná cena!!!)

 

Pozvánka| Přihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0497-SP/PC/ (8 hodin)  na požádání vystavíme - č. akreditace MV ČR: AK/PV-670/2018 (8 hodin) NOVINKA

Variabilní symbol:

1911030

Přednáší:

MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé

Termín konání:

26.11.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba

 

Pozvánka| Přihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

PROSINEC r. 2019

 

KRIZOVÁ INTERVENCE

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0219-SP/PC/ (8 hodin)  na požádání vystavíme - č. akreditace MV ČR: AK/PV-169/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1912333

Přednáší:

Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky

Termín konání:

5.12.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba

 

Pozvánka| Přihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0299-SP/PC/PP/VP (7 hodin)  na požádání vystavíme - č. akreditace MV ČR: AK/PV-257/2019 (7hodin) NOVINKA

Variabilní symbol:

1912777

Přednáší:

Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti komunikačních dovedností, sociální poradkyně, mediátorka praktikující v oblasti rodinné mediace, moderátorka případových konferencí, zkušená lektorka)

Termín konání:

10.12.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba

 

Pozvánka| Přihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%