Nabídka školení v Brně r. 2020

 

 Školení v termínech od 17.3. do 30.5. 2020 se ruší. Školení se přesouvají na nové termíny uvedené v přiložených pozvánkách!!!

Stručný přehled překládaných seminářů:

 

NÁZEV SEMINÁŘE PŮVODNÍ TERMÍN NOVÝ TERMÍN LEKTOR
Komunikace v obtížných situacích 17.3.2020 (úterý) 20.10.2020 (úterý) Dr. Ing. Jiří Staněk
Psychiatrické minimum jako základ informací důležítých pro sociální práci s klienty, kteří trpí duševními poruchami 7.4.2020 (úterý) 23.6.2020 (úterý) MUDr. Kateřina Černeková
ATTACHMENT - vztahová vazba 21.5.2020 (čtvrtek) 20.8.2020 (čtvrtek) PhDr. Petr Štěpaník
Dítě ohrožené internetovým prostředím 22.5.2020 (pátek) 21.8.2020 (pátek) PhDr. Petr Štěpaník
Dospělý klient s poruchou osobnosti-úvod do problematiky 21.4.2020 (úterý) 24.9.2020 (čtvrtek) Mgr. Svata Janošková
Mediace a její využití při sociální práci s klientem 5.5.2020 (úterý) 29.9.2020 (úterý) Mgr. Katarína Dubělčíková
Výkon sociální práce na obci a sociální bydlení 24.3.2020 (úterý) 13.10.2020 (úterý)  Mgr. Zdeněk Živčák, MPA 
Aplikace speciálních technik soc. technik soc. terapie v problematice domácího násilí v rodinách s dětmi 16.6.2020 (úterý) 8.12.2020 (úterý) Mgr. Eva zakouřilová

 

 

ZÁŘÍ r. 2020

 

DOSPĚLÝ KLIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/0290-SP/PC (8 hodin)    MVČR:  AK/PV-627/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2004666
Přednáší:  Mgr. Svata Janošková– psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka
Termín konání:  24.9.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 - 9,00 hod.)
Místo konání:  ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ: EFI HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena (vč. občerstvení):  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM
Akreditace:  MPSV: A2018/0731-SP/PC/PV (8 hodin)   MVČR:  AK/PV-29/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2005111
Přednáší:  Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka).
Termín konání:  29.9.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 - 9,00 hod.)
Místo konání:  ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ: EFI HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena (vč. občerstvení):  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

ŘÍJEN r. 2020 

SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXT
Akreditace:  MPSV: A2019/0919-SP (8 hodin)   MVČR:  AK/PV-256/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2010333
Přednáší:  JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.
Termín konání:  6.10.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 - 9,00 hod.)
Místo konání: 

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ: EFI HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E

Cena (vč. občerstvení):  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

 

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCI A SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
Akreditace:  MPSV: A2018/0124-SP/PC (8 hodin)   MVČR:  AK/PV-41/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2003777
Přednáší:  Mgr. Zdeněk Živčák, MPA (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy)
Termín konání:  13.10.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 - 9,00 hod.)
Místo konání: 

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ: EFI HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E

Cena (vč. občerstvení):  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

 

 

KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH
Akreditace:   MPSV: 2016/1061-PC/SP (8 hodin)    MVČR:  AK/PV-254/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2003999
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě
Termín konání:   20.10.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 - 9,00 hod.)
Místo konání:   ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ: EFI HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena (vč. občerstvení):   1.490 Kč/osobu
Organizace:   Dr. Ing. Jiří Staněk IČO: 622 89 489
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

LISTOPAD r. 2020 

 

KRIZOVÁ INTERVNCE
Akreditace:   A2018/0219 SP/PC (8 hodin), AK/PV-169/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2011111
Přednáší:   Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání:   3.11.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 - 9,00 hod.)
Místo konání:   ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ: EFI HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena (vč. občerstvení):   1.690 Kč/osobu
Organizace:   TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

DĚTSKÝ KLIENT S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU
Akreditace:  MPSV: A2018/0496-SP/PC (8 hodin)   MVČR:  AK/PV-668/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2011333
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:  10.11.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 - 9,00 hod.)
Místo konání: 

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ: EFI HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E

Cena (vč. občerstvení):  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

 

TRAUMATIZOVANÉ DÍTĚ
Akreditace:   A2018/0125 SP/PC (8 hodin),   AK/PV-40/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2011555
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku.
Termín konání:   26.11.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 - 9,00 hod.)
Místo konání:  ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ: EFI HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena (vč. občerstvení):   1.790 Kč/osobu
Organizace:   TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM
Akreditace:   A2019/0989-SP (8 hodin),   AK/PV-566/2019 (8 hodin)                                  NOVINKA
Variabilní symbol:   2011666
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku.
Termín konání:   27.11.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 - 9,00 hod.)
Místo konání:  ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ: EFI HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E
Cena (vč. občerstvení):   1.790 Kč/osobu
Organizace:   TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

 PROSINEC r. 2020

 

VYUŽITÍ VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH TECHNIK MEDIACE A RODINNÉ TERAPIE PŘI PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI S DĚTMI
Akreditace:  č. akreditace MPSV: A2020/0428-SP (8 hodin) č. akreditace MV ČR: .....(8 hodin)   NOVINKA
Variabilní symbol:  2012111
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)
Termín konání:  1.12.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 - 9,00 hod.)
Místo konání: 

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ: EFI HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E

Cena (vč. občerstvení):  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

 

APLIKACE SPECIÁLNÍCH TECHNIK SOCIÁLNÍ TERAPIE V PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINÁCH S DĚTMI
Akreditace:  MPSV: A2019/1004-SP (8 hodin)     MVČR:  AK/PV- 568/2019  (8 hodin)  NOVINKA
Variabilní symbol:  2006444
Přednáší:  Mgr. Eva Zakouřilová (Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)
Termín konání:  8.12.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 - 9,00 hod.)
Místo konání: 

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ: EFI HOTEL BRATISLAVSKÁ 52, 602 00 BRNO, web: www.efihotel.cz, GPS souřadnice: 49°11'58.683"N, 16°37'13.454"E

Cena (vč. občerstvení):  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%