Nabídka školení v Brně r. 2020

 


Prezenční forma školení je do konce roku 2020 zrušena, je však možné se přihlásit na ON-LINE školení, jejichž nabídku včetně možnosti přihlásit se naleznete v záložce ON-LINE školení.

 

 

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM
Akreditace:   A2019/0989-SP (8 hodin)                                 NOVINKA
Variabilní symbol:   2011666
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku.
Termín konání:   27.11.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 
Místo konání: 
Cena (vč. občerstvení):   1.590 Kč/osobu
Organizace:   TOP Semináře IČO: 06546897
  Možno se přihlásit na on-line školení 27.11.2020

 

 

KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH
Akreditace:   MPSV: 2016/1061-PC/SP (8 hodin)
Variabilní symbol:   2003999
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě
Termín konání:  1.12.2020 od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 - 9,00 hod.)
Místo konání: 
Cena (vč. občerstvení):   1.390 Kč/osobu
Organizace:   Dr. Ing. Jiří Staněk IČO: 622 89 489
  Možno se přihlásit na on-line školení 1.12.2020

 

 

%MCEPASTEBIN%

 

APLIKACE SPECIÁLNÍCH TECHNIK SOCIÁLNÍ TERAPIE V PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINÁCH S DĚTMI
Akreditace:  MPSV: A2019/1004-SP (8 hodin) NOVINKA
Variabilní symbol:  2006444
Přednáší:  Mgr. Eva Zakouřilová (Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)
Termín konání:  8.12.2020 od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 
Místo konání: 

Cena (vč. občerstvení):  1.390 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Možno se přihlásit na on-line školení 8.12.2020
%MCEPASTEBIN%

  

 

DĚTSKÝ KLIENT S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU
Akreditace:  MPSV: A2018/0496-SP/PC (8 hodin) 
Variabilní symbol:  2011333
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:  11.12.2020 od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 
Místo konání: 


Cena (vč. občerstvení):  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Možno se přihlásit na on-line školení 1.12.2020
%MCEPASTEBIN%

 

 

%MCEPASTEBIN%