Nabídka kurzů a školení Brno r. 2019

 

ÚNOR r. 2019 (v průběhu listopadu a prosince budou doplněny všechny semináře 1.pololetí 2019)

 

PROCES IDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ OCHRANY DÍTĚTE NA OSPOD

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0370-SP (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-240/2018 (8 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol:

1902333

Přednáší:

Mgr. Bc. Martin Doležal Odborný rada – Inspektor sociálně-právní ochrany dětí Úřad práce-Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, zkušený lektor s bohatou praxí a zkušenostmi získanými při realizovaných kontrolách v daném regionu)

Termín konání:

19.2.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba

 

Pozvánka| Přihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

DĚTSKÝ KLIENT S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0496-SP/PC (8 hodin)  na požádání vystavíme - č. akreditace MV ČRpožádáno o akreditaci(8 hodin) NOVINKA

Variabilní symbol:

1902666

Přednáší:

MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe

Termín konání:

28.2.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba

 

Pozvánka| Přihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

TRAUMATIZOVANÉ DÍTĚ

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0125-SP/PC  (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-40/2018 (8 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol:

1903333

Přednáší:

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

7.3.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba

 

Pozvánka| Přihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%