Nabídka školení v Brně r. 2020

 

ÚNOR r. 2020 

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXT

Akreditace:

MPSV: A2019/0919-SP (8 hodin)   MVČR:  AK/PV-256/2019 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2002777

Přednáší:

JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka

Termín konání:

25.2.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba              

Organizace:

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 

 BŘEZEN r. 2020 

 

ROZVOD V RODINĚ A DOPADY NA DÍTĚ

Akreditace:

MPSV: 2016/0718-PC/SP (8 hodin)   MVČR:  AK/PV-570/2017 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2003333

Přednáší:

Oldřich Matoušek, PhDr. Doc., uznávaný pedagog na Filosofické fakultě UK Praha, autor rozsáhlé řady odborných publikací, řadu let pracoval jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie.
Dr. Ing. Jiří Staněk (odborník v oblasti komunikačních dovedností, zapsaný mediátor praktikující v oblasti rodinné mediace, moderátor případových konferencí, zkušený lektor)

Termín konání:

5.3.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba              

Organizace:

Dr. Ing. Jiří Staněk IČO: 62289489

Pozvánka| Přihlásit

%MCEPASTEBIN%

 

PROCES INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ OCHRANY DÍTĚTE NA OSPOD

Akreditace:

MPSV: A2018/0370-SP (8 hodin)   MVČR:  AK/PV-240/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2003666

Přednáší:

Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí a zkušenostmi získanými při realizovaných kontrolách v daném regionu

Termín konání:

10.3.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba              

Organizace:

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 

KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

Akreditace:

MPSV: 2016/1061-PC/SP (8 hodin)    MVČR:  AK/PV-254/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2003999

Přednáší:

Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)

Termín konání:

17.3.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 490 Kč/ osoba              

Organizace:

Dr. Ing. Jiří Staněk IČO: 62289489

Pozvánka| Přihlásit

 

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCI A SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Akreditace:

MPSV: A2018/0124-SP/PC (8 hodin)   MVČR:  AK/PV-41/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2003777

Přednáší:

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy)

Termín konání:

24.3.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba              

Organizace:

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 

DUBEN r. 2020

 

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI

Akreditace:

MPSV: A2018/0497-SP/PC (8 hodin)   MVČR:  AK/PV-670/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2004444

Přednáší:

MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé.

Termín konání:

7.4.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba              

Organizace:

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 

DOSPĚLÝ KLIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Akreditace:

MPSV: A2019/0290-SP/PC (8 hodin)    MVČR:  AK/PV-627/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2004666

Přednáší:

Mgr. Svata Janošková– psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka.

Termín konání:

21.4.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba              

Organizace:

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 

 

KVĚTEN r. 2020 

 

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM

Akreditace:

MPSV: A2018/0731-SP/PC/PV (8 hodin)   MVČR:  AK/PV-29/2019 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2005111

Přednáší:

Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)

Termín konání:

5.5.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba              

Organizace:

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

  

ATTACHMENT - vztahová vazba

Akreditace:

MPSV: A2018/0122-SP/PC (8 hodin)     MVČR:  AK/PV-242/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2005777

Přednáší:

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

21.5.2020 (čvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba              

Organizace:

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM

Akreditace:

MPSV: A2019/0989-SP (8 hodin)    MVČR:  AK/PV-  (8 hodin)

Variabilní symbol:

2005888     VYPRODÁNO !!!

Přednáší:

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

22.5.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba              

Organizace:

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka|

 

ČERVEN r. 2020

 

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

Akreditace:

MPSV: A2018/0495-SP/PC (8 hodin)    MVČR:  AK/PV- 699/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2006111

Přednáší:

Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání:

2.6.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba              

Organizace:

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 

APLIKACE SPECIÁLNÍCH TECHNIK SOCIÁLNÍ TERAPIE V PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINÁCH S DĚTMI

Akreditace:

MPSV: A2019/1004-SP (8 hodin)     MVČR:  AK/PV- 568/2019  (8 hodin)  NOVINKA

Variabilní symbol:

2006777

Přednáší:

Mgr. Eva Zakouřilová (Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace )

Termín konání:

16.6.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba              

Organizace:

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit