Nabídka kurzů a školení Brno r. 2019

 

ÚNOR r. 2019 (v průběhu listopadu a prosince budou doplněny všechny semináře 1.pololetí 2019)

 

PROCES IDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ OCHRANY DÍTĚTE NA OSPOD

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0370-SP (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-240/2018 (8 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol:

1902333

Přednáší:

Mgr. Bc. Martin Doležal Odborný rada – Inspektor sociálně-právní ochrany dětí Úřad práce-Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, zkušený lektor s bohatou praxí a zkušenostmi získanými při realizovaných kontrolách v daném regionu)

Termín konání:

19.2.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba

 

Pozvánka| Přihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

DĚTSKÝ KLIENT S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0496-SP/PC (8 hodin)  MV ČR: AK/PV-668/2018     VYPRODÁNO !!!

Variabilní symbol:

1902666

Přednáší:

MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe

Termín konání:

28.2.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba

 

Pozvánka

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 BŘEZEN r. 2019

 

TRAUMATIZOVANÉ DÍTĚ

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0125-SP/PC  (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-40/2018 (8 hodin)  VYPRODÁNO !!!

Variabilní symbol:

1903333

Přednáší:

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

7.3.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba

 

Pozvánka|

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

ZJIŠŤOVÁNÍ NÁZORU DÍTĚTE

Akreditace:

Akreditace společnosti NIDAR: MPSV ČR: A2017/0594-SP/PC v rozsahu 8. hodin

Variabilní symbol:

1903120

Přednáší:

Mgr. Terezie Pemová -  národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky.
!!! Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., 
- SE SEMINÁŘE NEZÚČASTNÍ – je služebně v USA !!! 

Termín konání:

28.3.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

 

Pozvánka| Přihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

DUBEN r. 2019

 

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠÍKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0495-SP/PC (8 hodin)  na požádání vystavíme - č. akreditace MV ČR: AK/PV-699/2018 (8 hodin) NOVINKA

Variabilní symbol:

1904888

Přednáší:

Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut, pracující v psychiatrické ambulanci (MUDr. Libora Chvíla CSc.), zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání:

16.4.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba

 

Pozvánka| Přihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

ZÁKLADY SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU S DĚTMI A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXT

Akreditace:

č. akreditace MPSV: 2015/1229-PC/SP (8 hodin)  na požádání vystavíme - č. akreditace MV ČR: AK/PV-599/2017 (8 hodin) NOVINKA

Variabilní symbol:

1904999

Přednáší:

JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka

Termín konání:

25.4.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba

 

Pozvánka| Přihlásit

 

KRIZOVÁ INTERVENCE

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0219-SP/PC (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-169/2018 (8 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol:

1904030

Přednáší:

Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání:

30.4.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba

 

Pozvánka| Přihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

KVĚTEN r. 2019

 

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0731-SP/PC/PV (8 hodin)  na požádání vystavíme - č. akreditace MV ČR: AK/PV-29/2019  (8 hodin)

Variabilní symbol:

1905111

Přednáší:

Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka).
Dr. Ing. Jiří Staněk (zapsaný mediátor praktikující v oblasti rodinné mediace, moderátor případových konferencí, zkušený lektor

Termín konání:

9.5.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 490 Kč/ osoba

 

Pozvánka| Přihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC

Akreditace:

č. akreditace MPSV: 2015/0659-PC/SP (8 hodin)  na požádání vystavíme - č. akreditace MV ČR: AK/PV-239/2008 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1905888

Přednáší:

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy)

Termín konání:

30.5.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 490 Kč/ osoba

 

Pozvánka| Přihlásit

 

ČERVEN r. 2019

 

VEDENÍ ROZHOVORU S KLIENTEM

Akreditace:

č. akreditace MPSV: 2016/0361-SP (8 hodin)  na požádání vystavíme - č. akreditace MV ČR: AK/PV-450/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1906111

Přednáší:

Mgr. Eva Zakouřilová (Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)

Termín konání:

4.6.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 490 Kč/ osoba

 

Pozvánka| Přihlásit

 

 

FORMY POROZVODOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ PÉČE O DĚTI

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0121-SP/PC (8 hodin)  na požádání vystavíme - č. akreditace MV ČR: AK/PV-244/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1906888

Přednáší:

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

20.6.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba

 

Pozvánka| Přihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%