Nabídka kurzů a školení - Olomouc r.2019

ZÁŘÍ r. 2019

 

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0495-SP/PC na požádání vystavíme č. akreditace MV ČR: AK/PV-669/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1909000

Přednáší:

Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání:

20.9.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba 

 

PozvánkaPřihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

ŘÍJEN r. 2019

  

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0731-SP/PC/VP na požádání vystavíme č. akreditace MV ČR: AK/PV-29/2019 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1910444

Přednáší:

Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)
Dr. Ing. Jiří Staněk (zapsaný mediátor praktikující v oblasti rodinné mediace, moderátor případových konferencí, zkušený lektor)

Termín konání:

1.10.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 490 Kč/ osoba 

 

PozvánkaPřihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA V PRÁVU A PRAXI – PŮSOBNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI OCHRANĚ DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0025-SP (6 hodin) na požádání vystavíme č. akreditace MV ČR: AK/PV-210/2019 (6 hodin)

Variabilní symbol:

1910333

Přednáší:

JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka

Termín konání:

8.10.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba 

 

PozvánkaPřihlásit

 

SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0299-SP/PC/PP/VP   NOVINKA na požádání vystavíme č. akreditace MV ČR: AK/PV-257/2019 (7 hodin)

Variabilní symbol:

1910666

Přednáší:

Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti komunikačních dovedností, sociální poradkyně, mediátorka praktikující v oblasti rodinné mediace, moderátorka případových konferencí, zkušená lektorka)

Termín konání:

15.10.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba 

 

PozvánkaPřihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

LISTOPAD r. 2019

 

SPECIÁLNÍ TECHNIKY SOCIÁLNÍ TERAPIE

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0087-SP/PC (8 hodin) 

Variabilní symbol:

1911111

Přednáší:

Mgr. Eva Zakouřilová(Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace

Termín konání:

1.11.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba 

 

PozvánkaPřihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

SOUDNĚ-ZNALECKÉ POSUDKY VE VĚCECH NEZLETILÝCH DĚTÍ A RODIN-VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0086-SP/PC/VP (8 hodin)   NOVINKA na požádání vystavíme č. akreditace MV ČR: AK/PV-261/2019 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1911222

Přednáší:

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku.

Termín konání:

5.11.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba 

 

PozvánkaPřihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0497-SP/PC ( 8 hodin) NOVINKA  na požádání vystavíme č. akreditace MV ČR: AK/PV-670/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1911777

Přednáší:

MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé

Termín konání:

14.11.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba 

 

PozvánkaPřihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2019 A CHYSTANÉ ÚPRAVY V ROCE 2020

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0085-SP/PC ( 8 hodin)

Variabilní symbol:

1911060

Přednáší:

Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor - Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha, Aktivní pracovnice Diakonie Praha a Brno)

Termín konání:

29.11.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba 

 

PozvánkaPřihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

 PROSINEC r. 2019

 

TRAUMATIZOVANÉ DÍTĚ

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0125-SP/PC (8 hodin) na požádání vystavíme č. akreditace MV ČR: AK/PV-40/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1912111

Přednáší:

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

3.12.2019 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba 

 

PozvánkaPřihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

 

DOSPĚLÝ KLIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0290-SP/PC ( 8 hodin) na požádání vystavíme č. akreditace MV ČR: AK/PV-627/2018 (8 hodin) NOVINKA

Variabilní symbol:

1912666

Přednáší:

Mgr. Svata Janošková– psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka.

Termín konání:

6.12.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 

Místo konání:

Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba 

 

PozvánkaPřihlásit

Organizace:

TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%