Nabídka kurzů a školení - Olomouc r.2020

 

 

 

Prezenční forma školení je do konce roku 2020 zrušena, je však možné se přihlásit na ON-LINE školení, jejichž nabídku včetně možnosti přihlásit se naleznete v záložce ON-LINE školení.

  

 TOP Semináře IČO: 06546897

 

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE
Akreditace:  č. akreditace MPSV: A2018/0124-SP/PC (8 hodin)
Variabilní symbol:   2005010
Přednáší:   Mgr. Zdeněk Živčák, MPA (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy)
Termín konání:   18.12.2020 od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.)  
Místo konání: 
Cena (vč. občerstvení):   1 490 Kč/ osoba 
Organizace:   TOP Semináře IČO: 06546897
   Možno se přihlásit na on-line školení 18.12.2020
 TOP Semináře IČO: 06546897

 

 TOP Semináře IČO: 06546897

 

ATTACHMENT - VZTAHOVÁ VAZBA 
Akreditace:   A2018/0122 SP/PC (8 hodin)
Variabilní symbol:   2012222
Přednáší:   PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:   22.12.2020 od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 
Místo konání: 
Cena (vč. občerstvení):   1 590 Kč/ osoba 
Organizace:   TOP Semináře IČO: 06546897
  Možno se přihlásit na on-line školení 22.12.2020
 TOP Semináře IČO: 06546897

 

 TOP Semináře IČO: 06546897

  

 TOP Semináře IČO: 06546897

 

 

 

 

Nabídka kurzů a školení - Olomouc r.2020

 

Školení v termínech od 17.3. do 30.4. 2020 se ruší. Školení se přesouvají na nové termíny uvedené v přiložených pozvánkách!!! 

 

 Stručný přehled překládaných seminářů:

NÁZEV SEMINÁŘE PŮVODNÍ TERMÍN NOVÝ TERMÍN LEKTOR
Krizová intervence 2.4.2020 (čtvrtek) 12.6.2020 (pátek) Bc. David Tichý, DiS.
Komunikace v obtížných situacích 28.4.2020 (úterý) 26.6.2020 (pátek) Dr. Ing. Jiří Staněk
Diagnostika domácího násílí v rodinném systému 20.3.2020 (pátek) 18.8.2020 (úterý) PhDr. Petr Štěpaník
Dítě ohrožené internetovým prostředím 29.5.2020 (pátek) 27.8.2020 (čtvrtek) PhDr. Petr Štěpaník
Sociální práce s rodinou orgány sociálně-právní ochrany dětí a její právní kontext  12.5.2020 (úterý) 23.10.2020 (pátek) JUDr. Věra Novotná
Psychiatrické minimum jako základ informací důležítých pro sociální práci s klienty, kteří trpí duševními poruchami 19.5.2020 (úterý) 26.11.2020 (čtvrtek) MUDr. Kateřina Černeková
Výkon sociální práce 28.5.2020 (čtvrtek) 12.11.2020 (čtvrtek)  Mgr. Zdeněk Živčák, MPA