Nabídka školení v Ostravě r.2020 

 

  Školení v termínech od 17.3. do 30.4. 2020 se ruší. Školení se přesouvají na nové termíny uvedené v přiložených pozvánkách!!!

 

 

SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXT
Akreditace: MPSV: A2019/0919- SP (8 hodin)  MVČR:  AK/PV-567/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2003000
Přednáší: JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka
Termín konání: 19.3.2020 (čvrtek) NOVÝ TERMÍN 18.9.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

 DUBEN r. 2020

 

SOUDNĚ-ZNALECKÉ POSUDKY VE VĚCECH NEZLETILÝCH DĚTÍ A RODIN-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace: MPSV: A2019/0086-SP/PC/VP (8 hodin)  MVČR: AK/PV-261/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2004333
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání: 3.4.2020 (pátek) NOVÝ TERMÍN 7.5.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH
Akreditace: MPSV: 2016/1061-PC/SP (8 hodin)  MVČR AK/PV-254/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2004555
Přednáší: Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)
Termín konání: 7.4.2020 (úterý) NOVÝ TERMÍN 19.5.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 490 Kč/ osoba              
Organizace: Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489
  Pozvánka| Přihlásit

 

MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA
Akreditace: MVČR:  AK/PV-737/2017 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2004777
Přednáší: Ing. Vladislav Varmuža Ph.D. – Česká komora stavebních ekonomů, zkušený odborník a praktik v dané oblasti
Termín konání: 21.4.2020 (úterý) NOVÝ TERMÍN 24.11.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM
Akreditace: MPSV: A2018/0731-SP/PC/VP (8 hodin)  MVČR: AK/PV-29/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2004888
Přednáší: Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)
Termín konání: 28.4.2020 (úterý) NOVÝ TERMÍN 18.8.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

ROZVOD V RODINĚ A DOPADY NA DÍTĚ
Akreditace: MPSV: 2016/0718-PC/SP (8 hodin)  MVČR AK/PV-570/2017 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2004000
Přednáší:

Oldřich Matoušek, PhDr. Doc., uznávaný pedagog na Filosofické fakultě UK Praha, autor rozsáhlé řady odborných publikací, řadu let pracoval jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie.

Dr. Ing. Jiří Staněk (odborník v oblasti komunikačních dovedností, zapsaný mediátor praktikující v oblasti rodinné mediace, moderátor případových konferencí, zkušený lektor)
Termín konání: 30.4.2020 (čtvrtek)  NOVÝ TERMÍN 25.6.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba              
Organizace: Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489
  Pozvánka| Přihlásit

 

 KVĚTEN r. 2020

 

AKTUÁLNÍ NOVINKY V OBLASTI ROZHODOVÁNÍ A POSTUPŮ PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA V ROCE 2020 A 2021
Akreditace: MVČR:  AK/PV-271/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2005333
Přednáší: JUDr. Miluška Jarošová - Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury MSK, lektorka
Termín konání: 12.5.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

KONTROLNÍ ŘÁD
Akreditace: MVČR:  AK/PV-209/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2005444
Přednáší: Mgr. Karolína Plasgurová Holá Absolventka Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty. Zaměstnanec Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, specializace na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Termín konání: 14.5.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

OPATROVNICTVÍ - ZÁKLADNÍ PRAKTICKÉ A AKTUÁLNÍ INFORMACE
Akreditace: MPSV: A2019/0655-SP (8 hodin)  MVČR AK/PV-468/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2005555
Přednáší: Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor - Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha, Aktivní pracovnice Diakonie Praha a Brno)
Termín konání: 15.5.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

PROCES INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ OCHRANY DÍTĚTE NA OSPOD
Akreditace: MPSV: A2018/0370-SP (8 hodin)  MVČR AK/PV-240/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2005999
Přednáší: Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí a zkušenostmi získanými při realizovaných kontrolách v daném regionu
Termín konání: 22.5.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 ČERVEN r. 2020

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Akreditace: MVČR:  AK/PV-451/2018 (7 hodin)
Variabilní symbol: 2006222
Přednáší: JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Od roku 2007 působí jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu. Současně přednáší na několika vysokých školách kurzy zaměřené na správní právo i některá jiná právní odvětví. Je autorem řady odborných článků a komentářů z oblasti problematiky týkající se veřejné správy
Termín konání: 2.6.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI
Akreditace: MPSV: A2018/0497-SP/PC (8 hodin)  MVČR AK/PV-670/2018 (8 hodin)  
Variabilní symbol: 2006333           VYPRODÁNO !!!
Přednáší: MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé.
Termín konání: 4.6.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka|

 

SPRÁVNÍ ŘÁD V OBLASTI SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Akreditace: MPSV: A2019/0920-SP (8 hodin)  MVČR AK/PV-259/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2006444
Přednáší: JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.
Termín konání: 9.6.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY
Akreditace: MPSV: A2018/0495-SP/PC (8 hodin)  MVČR AK/PV-669/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2006666
Přednáší: Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání: 12.6.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM
Akreditace: MPSV: A2019/0989-SP (8 hodin)  MVČR: AK/PV-566/2019 (8 hodin) NOVINKA        VYPRODÁNO !!!!!!
Variabilní symbol: 2006888
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání: 16.6.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 790 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka|

 

 SPRÁVNÍ ŘÁD V REÁLNÉ PRAXI
Akreditace: MVČR:  AK/PV-272/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2006999
Přednáší: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, místopředseda pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády, spoluautor komentáře ke správnímu řádu)
Termín konání: 18.6.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU A ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Akreditace: MVČR:  AK/PV-735/2017 (8 hodin)
Variabilní symbol: 2006000
Přednáší: Mgr. Martin Budiš-působil jako odborný pracovník odboru kontroly veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době pracuje jako specialista v advokacii, kde se věnuje právu veřejných zakázek a lektorské činnosti
Termín konání: 19.6.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

SRPEN r. 2020 

 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ MINIMUM
Akreditace: MPSV: A2019/0084-SP/PC (16 hodin)  MVČR: AK/PV-25/2019 (16 vyučovacích hodin - dva dny)
Variabilní symbol: 2008111
Přednáší: Mgr. Radka Pešlová-odborný lektor-Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha, Aktivní pracovnice Diakonie Praha a Brno, právník se zaměřením na sociální problematiku
Termín konání: 20.8.2020 -21.8. 2020 dvoudenní (čtvrtek a pátek) od 9,00 hod. (prezence od 8,45 hod-9,00 hod.)
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 3 190 Kč/ osoba              
Organizace: TOP Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

  

KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA
Akreditace:  akreditace č. 2019/0360 SP/VP (7 hodin)
Variabilní symbol:   2008222
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (odborník v oblasti komunikačních dovedností, zapsaný mediátor praktikující v oblasti rodinné mediace, moderátor případových konferencí, zkušený lektor)
Termín konání:   27.8.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod-9,00  hod.)
Místo konání: 

Hotel SAREZA - Sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 708 00 Ostrava Poruba, http://www.sareza.cz/

Cena (vč. občerstvení):  1. 490,- Kč/osoba (výhodná letní cena)
Organizace:   TOP.Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM
Akreditace:   A2019/0989-SP (8 hodin), AK/PV-566/2019 (8 hodin)
Varibilní symbol:   2008333              NOVINKA
Přednáší:   PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku.
Termín konání:   28.8. 2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 790 Kč / osobu
Organizace:   TOP.Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

ZÁŘÍ r. 2020

 

SPISOVÁ SLUŽBA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Akreditace:   AK/PV-219/2008 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2009444
Přednáší:  PhDr. Irena Hajzlerová -  odborný rada pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost, Zemského archivu v Opavě, zkušená lektorka
Termín konání:   10.9. 2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 590 Kč / osobu
Organizace:   Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

KRIZOVÁ INTERVENCE
Akreditace:   A2018/0219 SP/PC (8 hodin), AK/PV-169/2018 (8hodin)
Variabilní symbol:   2009666
Přednáší:   Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky
Termín konání:   22.9. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 590 Kč / osobu
Organizace:   TOP.Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

PROBLEMATIKA SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ se zaměřením na aktuálně řešenou problematiku
Akreditace:   A2020/0089-SP (7 hodin),  AK/PV- požádáno o akreditaci
Variabilní symbol:   2009888
Přednáší:   Mgr. Zdeněk Živčák, MPA (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy)
Termín konání:   25.9. 2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):   1.590 Kč/osobu
Organizace:   TOP Semináře s.r.o.  IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

ŘÍJEN r. 2020

 

ATTACHMENT - VZTAHOVÁ VAZBA
Akreditace:   A2018/0122 SP/PC (8 hodin), AK/PV-242/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2010666
Přednáší:   PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:   20.10. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 790 Kč / osobu
Organizace:   TOP.Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

LISTOPAD r. 2020

 

PLATNOST A NEPLATNOST PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM-ZÁKLADNÍ CHYBY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI, V OPTAROVNICTVÍ.
Akreditace:   A2020/0018-SP (7 hodin),  AK/PV- požádáno o akreditaci
Variabilní symbol:   2011888
Přednáší:   Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor-Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha, Aktivní pracovnice Diakonie Praha a Brno)
Termín konání:   19.11. 2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):   1.690 Kč/osobu
Organizace:   TOP Semináře s.r.o.  IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA
Akreditace:   AK/PV-373/2017 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2004777
Přednáší:   Ing. Vladislav Varmuža Ph.D. – Česká komora stavebních ekonomů, zkušený odborník a praktik v dané oblasti
Termín konání:   24.11. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 590 Kč / osobu
Organizace:   TOP.Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

PROSINEC r. 2020

 

DIAGNOSTIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINNÉM SYSTÉMU
Akreditace:   A2018/0123 SP/PC (8 hodin), AK/PV-243/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:   2012444
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:   15.12. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:   Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  
Cena (vč. občerstvení):   1 790 Kč / osobu
Organizace:   TOP.Semináře IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

%MCEPASTEBIN%