Nabídka školení v Ostravě r.2021 

 

Semináře v roce 2021 budou realizovány prezenční formou, pokud to pandemická situace nedovolí, nabídneme Vám možnost on-line výuky u většiny seminářů.

 

 


 LEDEN 2021 - všechna školení v lednu a v únoru r. 2021 se konájí online formou


 

DĚTSKÝ KLIENT S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU
Akreditace:    MPSV: A2018/0496-SP/PC (8 hodin) MVČR: AK/PV-668/2018(8 hodin)
Variabilní symbol:   2020010
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe
Termín konání:   15.1.2021 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:   ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena :   1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

PLATNOST A NEPLATNOST PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM-ZÁKLADNÍ CHYBY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI, V OPTAROVNICTVÍ
Akreditace:   MPSV: A2020/0018-SP (7 hodin) MVČR: AK/PV-152/2020
Variabilní symbol:   2011888
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor - Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha, Aktivní pracovnice Diakonie Praha a Brno)
Termín konání:   19.11. 2020 (čtvrtek) přesun semináře na 21.1. 2021 od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena :   1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|VYPRODÁNO !!!

 

 


ÚNOR 2021


 

OCHRANA DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH – PREVENCE SYNDROMU CAN
Akreditace:   MPSV: A2020/0555-SP (6 hodin),  MVČR: požádáno o akreditaci videokurzu   NOVINKA
Variabilní symbol:   2102444
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:  12.2. 2021 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena :   1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA V PRÁVU A PRAXI – PŮSOBNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI OCHRANĚ DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH
Akreditace:   A2018/0025-SP (6 hodin),  AK/PV-210/2019 (6 hodin)
Variabilní symbol:   2102888
Přednáší:  JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka
Termín konání:  23.2. 2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena :  1.590 Kč/osobu
Organizace:  Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489
  Pozvánka| Přihlásit

 

ADHD-PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI JAKO SOUČÁST SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH
Akreditace:   A2020/0554-SP (7 hodin),  MVČR:  požádáno o akreditaci videokurzu   NOVINKA
Variabilní symbol:   2102999
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:  25.2. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena :   1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

PORADENSTVÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBCE
Akreditace:   A2020/0089-SP (7 hodin),  AK/PV-151/2020 (7 hodin)
Variabilní symbol:   2102000
Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak

(Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)
Termín konání:  26.2. 2021 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena :   1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 


 BŘEZEN 2021


 

 

KRIZOVÁ INTERVENCE-vstup do problematiky
Akreditace:  A2018/0219-SP/PC (8 hodin),  AK/PV-169/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2103111
Přednáší:  Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání:  2.3. 2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

%MCEPASTEBIN%
SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXTAkreditace:MPSV: A2019/0919- SP (8 hodin)  MVČR:  AK/PV-567/2019 (8 hodin)Variabilní symbol:2003000Přednáší:JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorkaTermín konání:19.3.2020 (čvrtek) NOVÝ TERMÍN 18.9.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)Místo konání:Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )Cena (vč. občerstvení):1 590 Kč/ osoba              Organizace:TOP Semináře IČ: 06546897 Pozvánka| Přihlásit
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

 

KONTORLNÍ ŘÁD
Akreditace:  MVČR: AK/PV-209/2019
Variabilní symbol:  2103333
Přednáší:  Mgr. Karolína Plasgurová Holá Absolventka Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty. Zaměstnanec Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, specializace na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Termín konání:  11.3. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

 

VYUŽITÍ VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH TECHNIK MEDIACE A RODINNÉ TERAPIE PŘI PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI S DĚTMI
Akreditace:  A2020/0428-SP (8 hodin),  AK/PV-285/2020 (8 hodin)           NOVINKA
Variabilní symbol:  2103777
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)
Termín konání:  23.3. 2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Akreditace:  MVČR: AK/PV-451/2018 (7 hodin)
Variabilní symbol:  2103030
Přednáší:  JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Od roku 2007 působí jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu. Současně přednáší na několika vysokých školách kurzy zaměřené na správní právo i některá jiná právní odvětví. Je autorem řady odborných článků a komentářů z oblasti problematiky týkající se veřejné správy
Termín konání:  26.3. 2021 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Akreditace:  MVČR: AK/PV-736/2017
Variabilní symbol:  2103000
Přednáší:  Ing. Vladislav Varmuža Ph.D. – Česká komora stavebních ekonomů, zkušený odborník a praktik v dané oblasti
Termín konání:  30.3. 2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 


DUBEN 2021


 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2021 A CHYSTANÉ ÚPRAVY V ROCE 2022
Akreditace:  MPSV: A2019/0085-SP/PC (8 hodin) , MVČR: AK/PV-260/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2104111
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor - Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha, Aktivní pracovnice Diakonie Praha a Brno)
Termín konání:  8.4. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

APLIKACE SPECIÁLNÍCH TECHNIK SOCIÁLNÍ TERAPIE V PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINÁCH S DĚTMI
Akreditace:  MPSV: A2019/1004-SP (8 hodin) , MVČR: AK/PV-568/2019 (8 hodin)    NOVINKA
Variabilní symbol:  2104333
Přednáší:  Mgr. Eva Zakouřilová(Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)
Termín konání:  13.4. 2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU A ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Akreditace:  MVČR: AK/PV-735/2017 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2104020
Přednáší:  Mgr. Martin Budiš-působil jako odborný pracovník odboru kontroly veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době pracuje jako specialista v advokacii, kde se věnuje právu veřejných zakázek a lektorské činnosti
Termín konání:  15.4. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

  

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY
Akreditace:  MPSV: A2018/0495-SP/PC , MVČR: AK/PV-669/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2104555
Přednáší:  Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání:  16.4. 2021 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):  1.790 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

  

DOMÁCÍ NÁSILÍ PÁCHANÉ NA SENIORECH Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2020/0556-SP/PC (7 hodin), MVČR: AK/PV-341/2020 (7 hodin)   NOVINKA
Variabilní symbol:  2104777
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:  20.4. 2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

  

MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ SE ZAINTERESOVANÝMI ODBORNÍKY
Akreditace:  MPSV: A2020/0732-SP/PC (7 hodin), MVČR: AK/PV-374/2020 (8 hodin)   NOVINKA
Variabilní symbol:  2104000
Přednáší: 

Oldřich Matoušek, PhDr. Doc., uznávaný pedagog na Filosofické fakultě UK Praha, autor rozsáhlé řady odborných publikací, řadu let pracoval jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie.
Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě).

Termín konání:  23.4. 2021 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

  

ÚŘEDNÍK OBCE-JEHO POVINNOST, ODPOVĚDNOST A PRAVOMOC
Akreditace:  Akreditace agentury SVS MV ČR: Úředník obce – jeho povinnost, odpovědnost a pravomoci    MVČR: AK/PV-380/2017
Variabilní symbol:  2104010
Přednáší:  JUDr. Radek Ondruš-bývalý státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, od roku 2005 advokát a současně je i vynikající lektor, který těží ze svých praktických zkušeností obhájce v řadě republikově známých trestních kauz spojených s veřejnou správou
Termín konání:  30.4. 2021 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/
Cena (vč. občerstvení):  1.890 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit