Nabídka školení v Praze


  ÚNOR r. 2019

  

KRIZOVÁ INTERVENCE

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0219-SP/PC (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-169/2018 (8 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol:

1919333
Přednáší: Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání:

21.2.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit

 

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE - PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0495-SP/PC (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-669/2018(8 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol:

1919444
Přednáší: Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut, pracující v psychiatrické ambulanci (MUDr. Libora Chvíla CSc.),  zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání:

22.2.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit

 

BŘEZEN r. 2019

 

HODNOCENÍ OHROŽENÉHO DÍTĚTE A KOMUNIKACE POMÁHAJÍCÍHO PROFESIONÁLA S NÍM-VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0222-SP/PC (8 hodin)     č. akreditace MV ČRAK/PV-393/2018 (8 hodin)   NOVINKA                              VYPRODÁNO !!!

Variabilní symbol:

1919555
Přednáší: Oldřich Matoušek, PhDr. Doc., uznávaný pedagog na Filosofické fakultě UK Praha, autor rozsáhlé řady odborných publikací, řadu let pracoval jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie

Termín konání:

14.3.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka 

 

PROCES IDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ OCHRANY DÍTĚTE NA OSPOD

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0370-SP (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-240/2018 (8 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol:

1919666
Přednáší: Mgr. Bc. Martin Doležal Odborný rada – Inspektor sociálně-právní ochrany dětí Úřad práce-Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, zkušený lektor s bohatou praxí a zkušenostmi získanými při realizovaných kontrolách v daném regionu)

Termín konání:

15.3.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit

 

 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2019 A CHYSTANÉ ÚPRAVY V ROCE 2020

Akreditace:

č. akreditace MPSV: 2016/0849-PC/SP (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-19/2019 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1919777
Přednáší:

Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor - Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha, Aktivní pracovnice Diakonie Praha a Brno)

Termín konání:

21.3.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Pozvánka |Přihlásit

 

 

TÝRANÉ, ZNEUŽÍVANÉ A ZANEDBÁVANÉ DÍTĚ V KONTEXTU VÝVOJOVÉHO TRAUMATU

Akreditace:

Akreditace náleží společnosti NIDAR MPSV ČR: A2017/0591-SP/PC (8 hodin)

Variabilní symbol:

1919888
Přednáší: Mgr. Terezie Pemová -  národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky.
!!! Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., 
- SE SEMINÁŘE NEZÚČASTNÍ – je služebně v USA !!! 

Termín konání:

22.3.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 990 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit

 

DUBEN r. 2019

 

FORMY POROZVODOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ PÉČE O DĚTI

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0121-SP/PC (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-244/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1919999
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

4.4.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit

 

PROBLEMATIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINNÉM SYSTÉMU

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0123-SP/PC (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-243/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1919000
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

5.4.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit

 

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0731-SP/PC/PV (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-29/2019 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1919010
Přednáší: Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka).
Dr. Ing. Jiří Staněk (zapsaný mediátor praktikující v oblasti rodinné mediace, moderátor případových konferencí, zkušený lektor

Termín konání:

11.4.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit

 

KVĚTEN r. 2019

 

DĚTSKÝ KLIENT S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0496-SP/PC (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-668/2018 (8 hodin)
VYPRODÁNO !!!

Variabilní symbol:

1919030
Přednáší: MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe

Termín konání:

16.5.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka 

 

SPECIÁLNÍ TECHNIKY SOCIÁLNÍ TERAPIE

Akreditace:

č. akreditace MPSV: 2016/0265-SP (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-449/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1919040
Přednáší: Mgr. Eva Zakouřilová (Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)

Termín konání:

17.5.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba

Pozvánka |Přihlásit

 

ČERVEN r. 2019

 

TRAUMATIZOVANÉ DÍTĚ

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0125-SP/PC (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-40/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1919050
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

13.6.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit

 

ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0216-SP/PC (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-168/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1919070
Přednáší: JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka

Termín konání:

14.6.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit

 

ATTACHMENT - vztahová vazba

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0122-SP/PC (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-242/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1919060
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

14.6.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit

 

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%