Nabídka školení v Praze


 

PROSINEC 2018

 

ADHD - jako celoživotní porucha

Akreditace:

akreditace společnosti (NIDAR)   MPSV ČR - A2017/0590-SP/PC (8hodin)   VYPRODÁNO !!!

Variabilní symbol:

1814999
Přednáší: Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací.
Mgr. Terezie Pemová -  národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky.
 

Termín konání:

13.12.2018 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 990 Kč/ osoba

Pozvánka |

 

 

ZJIŠŤOVÁNÍ NÁZORU DÍTĚTE

Akreditace:

akreditace společnosti (NIDAR)   MPSV ČR - A2017/0594-SP/PC (8hodin)  VYPRODÁNO !!!

Variabilní symbol:

1814000
Přednáší: Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací.
Mgr. Terezie Pemová -  národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky.
 

Termín konání:

14.12.2018 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 990 Kč/ osoba

Pozvánka |

 

 

 LEDEN-ÚNOR r. 2019 (v průběhu listopadu a prosince budou doplněny všechny semináře 1.pololetí 2019)

 

ZÁKLADY SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU S DĚTMI A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXT

Akreditace:

č. akreditace MPSV: 2015/1229-PC/SP (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-599/2017 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1919111
Přednáší: JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.

Termín konání:

31.1.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Pozvánka |Přihlásit

 

PROBLEMATIKA SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ - se zaměřením na aktuálně řešenou problematiku

Akreditace:

č. akreditace MPSV: 2016/1063-SP (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-242/2008 (8 hodin)

Variabilní symbol:

1919222
Přednáší:

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy)

Termín konání:

1.2.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba

Pozvánka |Přihlásit

 

KRIZOVÁ INTERVENCE

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0219-SP/PC (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-169/2018 (8 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol:

1919333
Přednáší: Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání:

21.2.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit

 

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE - PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0495-SP/PC (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: požádáno o akreditaci (8 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol:

1919444
Přednáší: Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání:

22.2.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit

 

BŘEZEN r. 2019

 

HODNOCENÍ OHROŽENÉHO DÍTĚTE A KOMUNIKACE POMÁHAJÍCÍHO PROFESIONÁLA S NÍM-VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0222-SP/PC (8 hodin)     č. akreditace MV ČRAK/PV-393/2018 (8 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol:

1919555
Přednáší: Oldřich Matoušek, PhDr. Doc., uznávaný pedagog na Filosofické fakultě UK Praha, autor rozsáhlé řady odborných publikací, řadu let pracoval jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie

Termín konání:

14.3.2019 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit

 

PROCES IDIVIDUÁLNÍHO PLÁNOVÁNÍ OCHRANY DÍTĚTE NA OSPOD

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0370-SP (8 hodin)     č. akreditace MV ČR: AK/PV-240/2018 (8 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol:

1919666
Přednáší: Mgr. Bc. Martin Doležal Odborný rada – Inspektor sociálně-právní ochrany dětí Úřad práce-Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, zkušený lektor s bohatou praxí a zkušenostmi získanými při realizovaných kontrolách v daném regionu)

Termín konání:

15.3.2019 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,30 hod -  9,00 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%