Nabídka školení v Praze r. 2020


Školení v termínech od 17.3. do 30.5. 2020 se ruší. Školení se přesouvají na nové termíny uvedené v přiložených pozvánkách!!! 

 ČERVEN r. 2020

 

Stručný přehled překládaných seminářů:

 

 

přeložené semináře:      NÁZEV PŮVODNÍ TERMÍN     NOVÝ TERMÍN            LEKTOR  
ROZVOD V RODINĚ A DOPADY NA DÍTĚ 16.4.2020 (čtvrtek) 19.6.2020 Oldřich Matoušek PhDr. Doc., Dr. Ing. Jiří Staněk
ATTACHMENT-vztahová vazba 23.4.2020 (čtvrtek) 25.6.2020 PhDr. Petr Štěpaník
DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM 24.4.2020 (pátek) 26.6.2020 PhDr. Petr Štěpaník
 DĚTSKÝ KLIENT S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU 26.3.2020 (čtvrtek) 3.9.2020 MUDr. Kateřina Černeková  
ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY 27.3.2020 (pátek) 4.9.2020  Bc. Kateřina Šutorková
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH 14.5.2020 (čtvrtek) 15.10.2020 Dr. Ing. Jiří Staněk
KRIZOVÁ INTERVENCE 15.5.2020 (pátek) 16.10.2020 Bc. David Tichý, DiS.
DOSPĚLÝ KLIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY 28.5.2020 (čtvrtek) 22.10.2020 Mgr. Stvatava Janošková 
VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE na obci a sociální bydlení 17.4.2020 (pátek) 23.10.2020 Mgr. Zdeněk Živčák, MPA 
ZJIŠŤOVÁNÍ NÁZORU DÍTĚTE 29.5.2020 (pátek) 17.12.2020

prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA,
Mgr. Terezie Pemová

 

ŘÍJEN r. 2020

 

KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

Akreditace:

č. akreditace MPSV: 2016/1061-PC/SP (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 254/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2020888
Přednáší:

Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)

Termín konání:

14.5.2020 NOVÝ TEMÍN 15.10.2020 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 490 Kč/ osoba (Výhodná cena - pozornost posluchačům)

Organizace: Pořádá Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489 - !!! platbu proveďte na 5000500075/5500 !!!

Pozvánka |Přihlásit 

  

KRIZOVÁ INTERVENCE

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0219-SP/PC (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 169/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2020999
Přednáší: Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání:

15.5.2020 NOVÝ TERMÍN 16.10.2020 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit 

 

DOSPĚLÝ KLIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0290-SP/PC (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 627/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2020000
Přednáší: Mgr. Svata Janošková– psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka.

Termín konání:

28.5.2020 (čtvrtek) NOVÝ TERMÍN 22.10.2020 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30hod.)

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |VYPRODÁNO

 

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE na obci a sociální bydlení

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0124-SP/PC (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 41/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2020555
Přednáší: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy)

Termín konání:

17.4.2020 NOVÝ TERMÍN 23.10.2020 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |VYPRODÁNO 

 

LISTOPAD r. 2020

 

VYBRANÉ SPECIÁLNÍ TECHNIKY V SOCIÁLNÍ TERAPII RODIN S DĚTMI

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/1005-SP (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 569/2019 (8 hodin)   NOVINKA ROKU 2020

Variabilní symbol:

2022777
Přednáší: Mgr. Eva Zakouřilová (Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)

Termín konání:

5.11. a 6.11. 2020 (čtvrtek a pátek) zahájení vždy od od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

3 290 Kč/ osoba   (DVOUDENNÍ SEMINÁŘ)

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit 

 

 

TRAUMATIZOVANÉ DÍTĚ

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0125-SP/PC (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 40/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2022999
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

19.11.2020 (čtvrtek)  od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka | VYPRODÁNO 

 

 

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0989-SP (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 566/2019 (8 hodin)                                            NOVINKA ROKU 2020

Variabilní symbol:

2022000
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

20.11.2020 (pátek)  od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |VYPRODÁNO !!! 

 

 

PROSINEC r. 2020

  

ZÁKLADY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0738-SP (6 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 262/2019 (6 hodin)

Variabilní symbol:

2022010
Přednáší: JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.

Termín konání:

3.12.2020 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit 

 

VYUŽITÍ VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH TECHNIK MEDIACE A RODINNÉ TERAPIE PŘI PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI S DĚTMI

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2020/0428-SP (8 hodin) č. akreditace MV ČR: .....(8 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol:

2022020
Přednáší: Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)

Termín konání:

4.12.2020 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit 

 

PSYCHITRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0497-SP/PC (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 670/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2022030
Přednáší: MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé

Termín konání:

10.12.2020 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit 

 

DĚTSKÝ KLIENT S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0496-SP (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 668/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2022040
Přednáší: MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe

Termín konání:

11.12.2020 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit 

 

ZJIŠŤOVÁNÍ NÁZORU DÍTĚTE

Akreditace:

Akreditace náleží společnosti NIDAR MPSV ČR: Název kurz: Zjišťování názoru dítěte (8 hodin). Číslo akreditace: A2017/0594-SP/PC

Variabilní symbol:

2020010
Přednáší: prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog, soudní znalec. Dlouhodobě se zabývá nejširší problematikou lékařské a dětské psychologie, zabývá se i etickými a forenzními aspekty těchto oborů. Působí na Psychiatrické klinice 1. LF UK a University New York in Prague. Publikoval více než 150 původních odborných prací v domácích i zahraničních odborných časopisech, které dosáhly více než 1000 citací v domácí, a především zahraniční odborné literatuře. Je odborných ředitelem občanského sdružení Národní institut pro děti a rodinu.
Mgr. Terezie Pemová-národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky

Termín konání:

29.5.2020 NOVÝ TERMÍN 17.12.2020 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

2 490 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka   VYPRODÁNO !!!

 

 

 

%MCEPASTEBIN%