Nabídka školení v Praze r. 2020


Školení v termínech od 17.3. do 30.5. 2020 se ruší. Školení se přesouvají na nové termíny uvedené v přiložených pozvánkách!!! 

 ČERVEN r. 2020

 

Stručný přehled překládaných seminářů:

 

přeložené semináře:      NÁZEV PŮVODNÍ TERMÍN     NOVÝ TERMÍN            LEKTOR  
ROZVOD V RODINĚ A DOPADY NA DÍTĚ 16.4.2020 (čtvrtek) 19.6.2020 Oldřich Matoušek PhDr. Doc., Dr. Ing. Jiří Staněk
ATTACHMENT-vztahová vazba 23.4.2020 (čtvrtek) 25.6.2020 PhDr. Petr Štěpaník
DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM 24.4.2020 (pátek) 26.6.2020 PhDr. Petr Štěpaník
 DĚTSKÝ KLIENT S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU 26.3.2020 (čtvrtek) 3.9.2020 MUDr. Kateřina Černeková  
ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY 27.3.2020 (pátek) 4.9.2020  Bc. Kateřina Šutorková
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH 14.5.2020 (čtvrtek) 15.10.2020 Dr. Ing. Jiří Staněk
KRIZOVÁ INTERVENCE 15.5.2020 (pátek) 16.10.2020 Bc. David Tichý, DiS.
DOSPĚLÝ KLIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY 28.5.2020 (čtvrtek) 22.10.2020 Mgr. Stvatava Janošková 
VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE na obci a sociální bydlení 17.4.2020 (pátek) 23.10.2020 Mgr. Zdeněk Živčák, MPA 
ZJIŠŤOVÁNÍ NÁZORU DÍTĚTE 29.5.2020 (pátek) 17.12.2020

prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA,
Mgr. Terezie Pemová

 

 

 ZÁŘÍ r. 2020

 

DĚTSKÝ KLIENT S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0496-SP/PC (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 668/2018 (8 hodin

Variabilní symbol:

2020222      
Přednáší: MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe.

Termín konání:

26.3.2020 (čtvrtek)NOVÝ TERMÍN 3.9.2020 (ČTVRTEK) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka | VYPRODÁNO !!!! 

 

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0495-SP/PC (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 669/2018 (8 hodin) 5 VOLNÝCH MÍST  !!!

Variabilní symbol:

2020333  
Přednáší: Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s  praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání:

27.3.2020 (pátek) NOVÝ TERMÍN 4.9.2020 (PÁTEK) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 690 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka Přihlásit 

 

ŘÍJEN r. 2020

 

KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

Akreditace:

č. akreditace MPSV: 2016/1061-PC/SP (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 254/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2020888
Přednáší:

Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)

Termín konání:

14.5.2020 NOVÝ TEMÍN 15.10.2020 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 490 Kč/ osoba (Výhodná cena - pozornost posluchačům)

Organizace: Pořádá Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489 - !!! platbu proveďte na 5000500075/5500 !!!

Pozvánka |Přihlásit 

  

KRIZOVÁ INTERVENCE

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0219-SP/PC (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 169/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2020999
Přednáší: Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání:

15.5.2020 NOVÝ TERMÍN 16.10.2020 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit 

 

DOSPĚLÝ KLIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0290-SP/PC (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 627/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2020000
Přednáší: Mgr. Svata Janošková– psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka.

Termín konání:

28.5.2020 (čtvrtek) NOVÝ TERMÍN 22.10.2020 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30hod.)

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit  

 

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE na obci a sociální bydlení

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0124-SP/PC (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 41/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2020555
Přednáší: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy)

Termín konání:

17.4.2020 NOVÝ TERMÍN 23.10.2020 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit 

 

LISTOPAD r. 2020

 

VYBRANÉ SPECIÁLNÍ TECHNIKY V SOCIÁLNÍ TERAPII RODIN S DĚTMI

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/1005-SP (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 569/2019 (8 hodin)   NOVINKA ROKU 2020

Variabilní symbol:

2022777
Přednáší: Mgr. Eva Zakouřilová (Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)

Termín konání:

5.11. a 6.11. 2020 (čtvrtek a pátek) zahájení vždy od od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

3 290 Kč/ osoba   (DVOUDENNÍ SEMINÁŘ)

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit 

 

 

TRAUMATIZOVANÉ DÍTĚ

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0125-SP/PC (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 40/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2022999
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

19.11.2020 (čtvrtek)  od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka | Přihlásit 

 

 

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0989-SP (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 566/2019 (8 hodin)                                            NOVINKA ROKU 2020

Variabilní symbol:

2022000
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

20.11.2020 (pátek)  od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka | Přihlásit 

 

 

PROSINEC r. 2020

  

ZÁKLADY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0738-SP (6 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 262/2019 (6 hodin)

Variabilní symbol:

2022010
Přednáší: JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.

Termín konání:

3.12.2020 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit 

 

VYUŽITÍ VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH TECHNIK MEDIACE A RODINNÉ TERAPIE PŘI PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI S DĚTMI

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2020/0428-SP (8 hodin) č. akreditace MV ČR: .....(8 hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol:

2022020
Přednáší: Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)

Termín konání:

4.12.2020 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 790 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit 

 

PSYCHITRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0497-SP/PC (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 670/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2022030
Přednáší: MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé

Termín konání:

10.12.2020 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit 

 

DĚTSKÝ KLIENT S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0496-SP (8 hodin) č. akreditace MV ČR: AK/PV- 668/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol:

2022040
Přednáší: MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe

Termín konání:

11.12.2020 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1 890 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit 

 

ZJIŠŤOVÁNÍ NÁZORU DÍTĚTE

Akreditace:

Akreditace náleží společnosti NIDAR MPSV ČR: Název kurz: Zjišťování názoru dítěte (8 hodin). Číslo akreditace: A2017/0594-SP/PC

Variabilní symbol:

2020010
Přednáší: prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog, soudní znalec. Dlouhodobě se zabývá nejširší problematikou lékařské a dětské psychologie, zabývá se i etickými a forenzními aspekty těchto oborů. Působí na Psychiatrické klinice 1. LF UK a University New York in Prague. Publikoval více než 150 původních odborných prací v domácích i zahraničních odborných časopisech, které dosáhly více než 1000 citací v domácí, a především zahraniční odborné literatuře. Je odborných ředitelem občanského sdružení Národní institut pro děti a rodinu.
Mgr. Terezie Pemová-národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky

Termín konání:

29.5.2020 NOVÝ TERMÍN 17.12.2020 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.) 

Místo konání:

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

2 490 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

Pozvánka |Přihlásit

 

 

 

%MCEPASTEBIN%