Nabídka školení v Praze r. 2021


 

Semináře v roce 2020 a 2021 budou realizovány prezenční formou, pokud to pandemická situace nedovolí, nabídneme Vám možnost on-line výuky u většiny seminářů.


 

 

%MCEPASTEBIN%

 


 BŘEZEN 2021


 

 

VYUŽITÍ VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH TECHNIK MEDIACE A RODINNÉ TERAPIE PŘI PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI S DĚTMI

Akreditace: 

A2020/0428-SP (8. hodin), AK/PV-285/2020 (8. hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol: 

2121111

Přednáší: 

Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)

Termín konání: 

4.3. 2021 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod - 8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

Akreditace: 

A2018/0495-SP/PC (8. hodin), AK/PV-669/2018 (8. hodin)

Variabilní symbol: 

2121222

Přednáší: 

Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s  praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání: 

5.3. 2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod - 8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA V PRÁVU A PRAXI – PŮSOBNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI OCHRANĚ DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH

Akreditace: 

A2018/0025-SP (6. hodin), AK/PV-210/2019 (6. hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol: 

2121333

Přednáší: 

JUDr. Věra Novotná (Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka).

Termín konání: 

18.3. 2021 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod - 8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489                                                                                              

Pozvánka| Přihlásit

  

PORADENSTVÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBCE se zaměřením na aktuálně řešenou problematiku

Akreditace: 

A2020/0089-SP (7. hodin), AK/PV-151/2020 (7. hodin)   NOVINKA

Variabilní symbol: 

2121444

Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak

(Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)

Termín konání: 

19.3. 2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod - 8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 


 DUBEN 2021


 

  

DOSPĚLÝ KLIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

A2019/0290-SP/PC (8. hodin), AK/PV-627/2018 (8. hodin)

Variabilní symbol: 

2121555

Přednáší: 

Mgr. Svata Janošková– psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka

Termín konání: 

15.4. 2021 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod - 8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

  

KRIZOVÁ INTERVENCE

Akreditace: 

A2018/0219-SP/PC (8. hodin), AK/PV-169/2018 (8. hodin)

Variabilní symbol: 

2121666

Přednáší: 

Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání: 

16.4. 2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod - 8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 

ADHD-PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI JAKO SOUČÁST SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH

Akreditace: 

A2020/0554-SP (7. hodin), AK/PV-338/2020 (7. hodin)

Variabilní symbol: 

2121777

Přednáší: 

MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé

Termín konání: 

29.4. 2021 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod - 8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ U DĚTÍ-ZÁKLAD INFORMACÍ PRO PRÁCI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 

Akreditace: 

A2020/0558-SP/PC (8. hodin), AK/PV-568/2017 (8. hodin)

Variabilní symbol: 

2121888

Přednáší: 

MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé

Termín konání: 

30.4. 2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod - 8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

Dr. Ing. Jiří Staněk IČO: 622 89 489

Pozvánka| Přihlásit

 


 KVĚTEN 2021


 

OCHRANA DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH – PREVENCE SYNDROMU CAN

Akreditace: 

A2020/0555-SP (6. hodin), AK/PV-340/2020 (6. hodin)    NOVINKA

Variabilní symbol: 

2121999

Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání: 

13.5. 2021 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod - 8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 

DOMÁCÍ NÁSILÍ PÁCHANÉ NA SENIORECH Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE-VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

A2020/0556-SP/PC (7. hodin), AK/PV-341/2020 (7. hodin)  NOVINKA

Variabilní symbol: 

2121888

Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání: 

14.5. 2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod - 8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 

DĚTI A MLADISTVÍ JAKO OBĚTI I PACHATELÉ-VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

A2020/0553-SP (8. hodin), AK/PV-284/2020(8. hodin) NOVINKA

Variabilní symbol: 

2120010

Přednáší: 

PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru

Termín konání: 

27.5. 2021 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod - 8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře s.r.o. IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 

MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ SE ZAINTERESOVANÝMI ODBORNÍKY

Akreditace: 

A2020/0732-SP (8. hodin), AK/PV-374/2020 (8. hodin)  NOVINKA

Variabilní symbol: 

2121020

Přednáší: 

Oldřich Matoušek, PhDr. Doc., uznávaný pedagog na Filosofické fakultě UK Praha, autor rozsáhlé řady odborných publikací, řadu let pracoval jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie.

Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě

Termín konání: 

28.5. 2021 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod - 8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení):

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře s.r.o. IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit