Pořádání školení distanční formou ON-LINE

Od 18. listopadu 2020 budeme některá školení pořádat distanční formou (video semináře). Zatím nebudeme kombinovat prezenční a distanční formu vzdělávání. Pokud budeme moci školit prezenčním způsobem, budeme tuto formu preferovat. Distanční výuku v roce 2020 a na počátku roku 2021 budeme nabízet vždy minimálně týden před realizací původního prezenčního školení tak, že všechny přihlášené na seminář zkontaktujeme a distanční formu vzdělávání nabídneme. Nabídka se objeví i na našich webových stránkách.

Cena distančního semináře bude o cca 300,- Kč nižší než původní cena školení. Posluchači obdrží materiály a osvědčení MPSV ČR v elektronické podobě. Osvědčení MVČR nebude na tyto on-line akce vydáváno. Pokud bude seminář předplacen předem, provedeme opravu daňového dokladu a rozdíl ceny vrátíme.

Děkujeme Vám za Vaši trpělivost a současně bychom Vás chtěli požádat s ohledem na složitou pandemickou situaci v naší zemi, abyste nepředpláceli semináře předem. V den konání semináře obdržíte fakturu se čtrnáctidenní splatností. Velmi nám tím ulehčíte situaci a zamezíte tím mnohdy složitým vratným operacím.

U ostatních školení do konce roku 2020, zatím vyčkáváme na vývoj pandemické situace a o případném rušení, přesunu či změně formy na on-line, Vás budeme v předstihu minimálně 10. dnů informovat.

 

Semináře, které se v případě nemožného konání prezenční formou uskuteční jako on-line školení:

 

LISTOPAD R. 2020

 

TRAUMATIZOVANÉ DÍTĚ

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0125-SP/PC (8 hodin)

Variabilní symbol:

2022999
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

19.11.2020 (čtvrtek)  od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o.
   
Forma školení: ON-LINE            Přihlásit     přes aplikaci AVAYA SPACES

 

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0989-SP (8 hodin)                                         NOVINKA ROKU 2020

Variabilní symbol:

2022000
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání:

20.11.2020 (pátek)  od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o.
   
Forma školení: ON-LINE           Přihlásit      přes aplikaci AVAYA SPACES

 

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI
Akreditace:  č. akreditace MPSV: A2018/0497-SP/PC ( 8 hodin)                                 NOVINKA
Variabilní symbol:   2005666
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:   26.11.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 
Místo konání: 
Cena (vč. občerstvení):   1 590 Kč/ osoba 
Organizace:   TOP Semináře IČO: 06546897
   
  ON-LINE           Přihlásit      přes aplikaci AVAYA SPACES

 

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM
Akreditace:   A2019/0989-SP (8 hodin)                                 NOVINKA
Variabilní symbol:   2011666
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku.
Termín konání:   27.11.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 
Cena (vč. občerstvení):   1.590 Kč/osobu
Organizace:   TOP Semináře IČO: 06546897
   
Forma školení: ON-LINE         Přihlásit        přes aplikaci AVAYA SPACES

 

 

PROSINEC R. 2020

 

KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH
Akreditace:   MPSV: 2016/1061-PC/SP (8 hodin)
Variabilní symbol:   2003999
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě
Termín konání:   1.12.2020 ( úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 
Cena (vč. občerstvení):   1.390 Kč/osobu
Organizace:   Dr. Ing. Jiří Staněk IČO: 622 89 489
   
Forma školení: ON-LINE          Přihlásit       přes aplikaci AVAYA SPACES

 

KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

Akreditace:

č. akreditace MPSV: 2016/1061-PC/SP (8 hodin)

Variabilní symbol:

2020888
Přednáší:

Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)

Termín konání:

4.12.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 

Cena (vč. občerstvení):

1 390 Kč/ osoba

Organizace: Pořádá Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489 - !!! platbu proveďte na 5000500075/5500 !!!
   
Forma školení: ON-LINE            Přihlásit     přes aplikaci AVAYA SPACES

   

APLIKACE SPECIÁLNÍCH TECHNIK SOCIÁLNÍ TERAPIE V PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINÁCH S DĚTMI
Akreditace:  MPSV: A2019/1004-SP (8 hodin)  NOVINKA
Variabilní symbol:  2006444
Přednáší:  Mgr. Eva Zakouřilová (Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)
Termín konání:  8.12.2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 
Cena (vč. občerstvení):  1.390 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
   
Forma školení: ON-LINE         Přihlásit        přes aplikaci AVAYA SPACES
%MCEPASTEBIN%

 

DOSPĚLÝ KLIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2019/0290-SP/PC (8 hodin)

Variabilní symbol:

2020000
Přednáší: Mgr. Svata Janošková– psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka.

Termín konání:

10.12.2020 (čtvrtek)   od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 

Cena (vč. občerstvení):

1 490 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o.
   
Forma školení: ON-LINE        Přihlásit         přes aplikaci AVAYA SPACES

 

DĚTSKÝ KLIENT S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0496-SP (8 hodin)

Variabilní symbol:

2022040
Přednáší: MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe

Termín konání:

11.12.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 

Cena (vč. občerstvení):

1 590 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o.
   
Forma školení: ON-LINE        Přihlásit         přes aplikaci AVAYA SPACES

 

DIAGNOSTIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINNÉM SYSTÉMU
Akreditace:   A2018/0123 SP/PC (8 hodin)
Variabilní symbol:   2012444
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:   15.12. 2020 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 
Cena (vč. občerstvení):   1 590 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
   
Forma školení: ON-LINE         Přihlásit        přes aplikaci AVAYA SPACES

 

DÍTĚ OHROŽENÉ INTERNETOVÝM PROSTŘEDÍM
Akreditace:   A2019/0989-SP (8 hodin) NOVINKA ROKU
Variabilní symbol:   2010999
Přednáší:   PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:   17.12.2020 (čtvrtek)  od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 
Cena (vč. občerstvení):   1 590 Kč / osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
   
Forma školení: ON-LINE        Přihlásit         přes aplikaci AVAYA SPACES

 

ZJIŠŤOVÁNÍ NÁZORU DÍTĚTE

Akreditace:

Akreditace náleží společnosti NIDAR MPSV ČR: A2017/0594-SP/PC

Variabilní symbol:

2020010
Přednáší: prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog, soudní znalec. Dlouhodobě se zabývá nejširší problematikou lékařské a dětské psychologie, zabývá se i etickými a forenzními aspekty těchto oborů. Působí na Psychiatrické klinice 1. LF UK a University New York in Prague. Publikoval více než 150 původních odborných prací v domácích i zahraničních odborných časopisech, které dosáhly více než 1000 citací v domácí, a především zahraniční odborné literatuře. Je odborných ředitelem občanského sdružení Národní institut pro děti a rodinu.
Mgr. Terezie Pemová-národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky

Termín konání:

17.12.2020 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.)  

Cena (vč. občerstvení):

2 190 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o.
   
Forma školení: ON-LINE         Přihlásit        přes aplikaci AVAYA SPACES

 

VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE na obci a sociální bydlení

Akreditace:

č. akreditace MPSV: A2018/0124-SP/PC (8 hodin)

Variabilní symbol:

2020555
Přednáší: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy)

Termín konání:

18.12.2020 (pátek)  od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 

Cena (vč. občerstvení):

1 490 Kč/ osoba

Organizace: TOP Semináře s.r.o.
   
Forma školení: ON-LINE          Přihlásit       přes aplikaci AVAYA SPACES

 

 

 

ATTACHMENT - VZTAHOVÁ VAZBA
Akreditace:   A2018/0122-SP/PC (8 hodin)
Variabilní symbol:   2010666
Přednáší:   PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:   22.12.2020 od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,45 hod.) 
 
   1 590 Kč / osobu
Organizace:  TOP Semináře s.r.o.
 Forma školení: ON-LINE          Přihlásit       přes aplikaci AVAYA SPACES

 

%MCEPASTEBIN%