Pořádání školení distanční formou ON-LINE

Od 18. listopadu 2020 budeme některá školení pořádat distanční formou (video semináře). Zatím nebudeme kombinovat prezenční a distanční formu vzdělávání. Pokud budeme moci školit prezenčním způsobem, budeme tuto formu preferovat. Distanční výuku v roce 2020 a na počátku roku 2021 budeme nabízet vždy minimálně týden před realizací původního prezenčního školení tak, že všechny přihlášené na seminář zkontaktujeme a distanční formu vzdělávání nabídneme. Nabídka se objeví i na našich webových stránkách.

Cena distančního semináře bude o cca 300,- Kč nižší než původní cena školení. Posluchači obdrží materiály a osvědčení MPSV ČR v elektronické podobě. Osvědčení MVČR nebude na tyto on-line akce vydáváno. Pokud bude seminář předplacen předem, provedeme opravu daňového dokladu a rozdíl ceny vrátíme.

 

U ostatních školení roku 2021, zatím vyčkáváme na vývoj pandemické situace a o případném rušení, přesunu či změně formy na on-line, Vás budeme v předstihu minimálně 10. dnů informovat.

 

Semináře, které se v případě nemožného konání prezenční formou uskuteční jako on-line školení: 

%MCEPASTEBIN%

 

 TOP Semináře IČO: 06546897

 

%MCEPASTEBIN%
SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXTAkreditace:MPSV: A2019/0919- SP (8 hodin)  MVČR:  AK/PV-567/2019 (8 hodin)Variabilní symbol:2003000Přednáší:JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorkaTermín konání:19.3.2020 (čvrtek) NOVÝ TERMÍN 18.9.2020 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.)Místo konání:Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )Cena (vč. občerstvení):1 590 Kč/ osoba              Organizace:TOP Semináře IČ: 06546897 Pozvánka| Přihlásit
KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

KONTORLNÍ ŘÁD
Akreditace:  MVČR: AK/PV-209/2019 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2103333
Přednáší:  Mgr. Karolína Plasgurová Holá Absolventka Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty. Zaměstnanec Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, specializace na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Termín konání:  11.3. 2021  nový termín online školení  27.5.(čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena:  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 TOP Semináře IČO: 06546897

Květen 2021


 

DĚTI A MLADISTVÍ JAKO OBĚTI I PACHATELÉ-VSTUP DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)
Akreditace: 

A2020/0553-SP (8. hodin),  MVČR: AK/PV-218/2021 (8. hodin)                        NOVINKA

Variabilní symbol:  2105040
Přednáší:  PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru
Termín konání:  4.5.2021 (úterý) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.
Místo konání:  ON-LINE
Cena:  1 690 Kč/ osoba 
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI

Akreditace: 

A 2018/0497- SP/PC (8 hodin), AK/PV/-670/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol: 

2105333

Přednáší: 

MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé

Termín konání: 

6.5. 2021 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)

Místo konání: 

 ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena :

1.690 Kč/osobu

Organizace: 

Dr. Ing. Jiří Staněk IČO: 622 89 489

 

Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

ATTACHMENT-ÚVOD DO PROBLEMATIKY VZTAHOVÉ VAZBY (VIDEOKURZ)
!!!  (Nahradilo téma: ,,Domácí násilí") !!!

Akreditace: 

MPSV: A2018/0122-SP/PC (8 hodin), MVČR: AK/PV- 220/2021 (8 hodin)

Variabilní symbol: 

2105444

Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání: 

7.5. 2021 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)

Místo konání: 

ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena :

1.690 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

AKTUÁLNÍ NOVINKY V OBLASTI ROZHODOVÁNÍ A POSTUPŮ PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA (v roce 2021 a 2022)

Akreditace: 

AK/PV/-271/2018 (8 hodin)

Variabilní symbol: 

2105001

Přednáší: 

JUDr. Miluška Jarošová - Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury MSK, lektorka

Termín konání: 

11.5. 2021 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)

Místo konání: 

 ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena :

1.590 Kč/osobu

Organizace: 

Dr. Ing. Jiří Staněk IČO: 622 89 489

 

Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

OCHRANA DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH – PREVENCE SYNDROMU CAN (VIDEOKURZ)

Akreditace: 

A2020/0555-SP (6 hodin), AK/PV-38/2021 (6. hodin) VIDEOKURZ  NOVINKA

Variabilní symbol: 

2121999

Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání: 

13.5. 2021 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)

Místo konání: 

ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena (vč. občerstvení):

1.690 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

 

Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

 

TRAUMATIZOVANÉ DÍTĚ-VSTUP DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)

Akreditace: 

MPSV: A2018/0125 SP/PC (8. hodin), MVČR: AK/PV - 219/2021 (8 hodin)

Variabilní symbol: 

2105888

Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání: 

18.5. 2021 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)

Místo konání: 

ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena :

1.690 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ U DĚTÍ-ZÁKLAD INFORMACÍ PRO PRÁCI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (VIDEOKURZ)

Akreditace: 

A2020/0558-SP (8. hodin), AK/PV-1/2021 (8. hodin)       NOVINKA

Variabilní symbol: 

2105999

Přednáší: 

MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé

Termín konání: 

20.5. 2021 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)

Místo konání: 

ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena (vč. občerstvení):

1.690 Kč/osobu

Organizace: 

Dr. Ing. Jiří Staněk IČO: 62289489

Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

PORADENSTVÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBCE- ÚVOD DO PROBLEMATIKY (se zaměřením na aktuálně řešenou problematiku)

Akreditace: 

A2020/0089-SP (7. hodin),  MVČR: AK/PV-151/2020 (7. hodin) 

Variabilní symbol: 

2105000

Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak

(Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)

Termín konání: 

21.5.2021 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)

Místo konání: 

ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena:

1 590 Kč/ osoba

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ - VSTUP DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)

Akreditace: 

A2018/0216-SP/PC (8. hodin)  MVČR: AK/PV-194/2021 (8 hodin)

Variabilní symbol: 

2105010

Přednáší: 

JUDr. Věra Novotná (Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka).

Termín konání: 

25.5.2021 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)

Místo konání: 

ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena:

1 590 Kč/ osoba

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

MULTIDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ SE ZAINTERESOVANÝMI ODBORNÍKY (VIDEOKURZ)

Akreditace: 

A2020/0732-SP (8. hodin), AK/PV-77/2021 videokurz (8. hodin)  NOVINKA

Variabilní symbol: 

2121020

Přednáší: 

Oldřich Matoušek, PhDr. Doc., uznávaný pedagog na Filosofické fakultě UK Praha, autor rozsáhlé řady odborných publikací, řadu let pracoval jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie.

Termín konání: 

28.5. 2021 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)

Místo konání: 

 ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena (vč. občerstvení):

1.690 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře s.r.o. IČO: 06546897

 

Pozvánka| VYPRODÁNO !!!


ČERVEN 2021


 

STYK DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ, A V ZAŘÍZENÍCH PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC S BIOLOGICKÝM RODIČEM-ZÁKLADNÍ INFORMACE (VIDEOKURZ)

Akreditace: 

MPSV: A2021/0207-SP (8. hodin), MVČR: AK/PV -197/2021 (8 hodin) VIDEOKURZ (NOVINKA)

Variabilní symbol: 

2106111

Přednáší: 

Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD

Termín konání: 

1.6. 2021 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)

Místo konání: 

ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena :

1.590 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

SOUDNĚ-ZNALECKÉ POSUDKY VE VĚCECH NEZLETILÝCH DĚTÍ A RODIN-VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

A2019/0086-SP/PC/VP (6 hodin), AK/PV-261/2019 (8. hodin) 

Variabilní symbol: 

2121030

Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání: 

3.6. 2021 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)

Místo konání: 

ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena (vč. občerstvení):

1.690 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

OCHRANA DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH – PREVENCE SYNDROMU CAN (VIDEOKURZ)

Akreditace: 

A2020/0555-SP (6 hodin), AK/PV-38/2021 (6. hodin) VIDEOKURZ  NOVINKA

Variabilní symbol: 

2121040

Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání: 

4.6. 2021 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)

Místo konání: 

ON-LINE ŠKOLENÍ

Cena (vč. občerstvení):

1.690 Kč/osobu

Organizace: 

TOP Semináře IČO: 06546897

 

Pozvánka| Přihlásit

 

KOMUNIKACE V OBTÍŽÝCH SITUACÍCH - ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2020/015-SP/PC/VP (7 hodin), MVČR: AK/PV-154/2020 (7 hodin)   NOVINKA
Variabilní symbol:  2106444
Přednáší: 

Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě).

Termín konání:  8.6 2021 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání: 

ON-LINE

Cena:  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  A2018/0731-SP/PC/VP (8. hodin), AK/PV-29/2019(8. hodin)
Variabilní symbol:  2106555
Přednáší:  Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)
Termín konání:  10.6. 2021 (čtvrtek) od od 8,30 hod. (prezentace od 8,00hod -  8,30 hod.)
Místo konání:   ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena (vč. občerstvení):  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

 

 DĚTI A MLADISTVÍ JAKO OBĚTI I PACHATELÉ-VSTUP DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  A2020/0553-SP (7. hodin), AK/PV-218/2021 (8 hodin) NOVINKA
Variabilní symbol:  2106777
Přednáší:  PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru
Termín konání:  15.6. 2021 (úterý) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)
Místo konání:   ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena (vč. občerstvení):  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP Semináře IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ U DĚTÍ-ZÁKLAD INFORMACÍ PRO PRÁCI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (VIDEOKURZ)
Akreditace: 

A2020/0558-SP (8. hodin),  MVČR: AK/PV-1/2021 (8. hodin)  

Variabilní symbol:  2106888
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:  17.6.2021 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena:  1 690 Kč/ osoba 
Organizace:  Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489
  Pozvánka| Přihlásit

 

APLIKACE SPECIÁLNÍCH TECHNIK SOCIÁLNÍ TERAPIE V PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINÁCH S DĚTMI - VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/1004-SP (8 hodin) , MVČR: AK/PV-568/2019 (8 hodin)    NOVINKA
Variabilní symbol:  2121060
Přednáší:  Mgr. Eva Zakouřilová(Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)
Termín konání:  22.6. 2021 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.) 
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena :  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

DOSPĚLÝ KLIENT SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  A2019/0290-SP/PC (8. hodin), AK/PV-627/2018 (8. hodin)
Variabilní symbol:  2106999
Přednáší:  Mgr. Svata Janošková– psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka
Termín konání:  24.6. 2021 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.) 
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena :  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY
Akreditace:  MPSV: A2018/0495-SP/PC , MVČR: AK/PV-669/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2106333
Přednáší:  Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání:  29.6 2021 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ
Cena :  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit