Pořádání školení distanční formou ON-LINE

Od 18. listopadu 2020 budeme některá školení pořádat distanční formou (video semináře). Zatím nebudeme kombinovat prezenční a distanční formu vzdělávání. Pokud budeme moci školit prezenčním způsobem, budeme tuto formu preferovat. Distanční výuku v roce 2020 a na počátku roku 2021 budeme nabízet vždy minimálně týden před realizací původního prezenčního školení tak, že všechny přihlášené na seminář zkontaktujeme a distanční formu vzdělávání nabídneme. Nabídka se objeví i na našich webových stránkách.

Cena distančního semináře bude o cca 300,- Kč nižší než původní cena školení. Posluchači obdrží materiály a osvědčení MPSV ČR v elektronické podobě. Osvědčení MVČR nebude na tyto on-line akce vydáváno. Pokud bude seminář předplacen předem, provedeme opravu daňového dokladu a rozdíl ceny vrátíme.

 

U ostatních školení roku 2021, zatím vyčkáváme na vývoj pandemické situace a o případném rušení, přesunu či změně formy na on-line, Vás budeme v předstihu minimálně 10. dnů informovat.

 

Semináře, které se v případě nemožného konání prezenční formou uskuteční jako on-line školení:

 

 


 LEDEN 2021


 

DĚTSKÝ KLIENT S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU
Akreditace:   MPSV: A2018/0496-SP/PC (8 hodin) MVČR: AK/PV-668/2018(8 hodin)
Variabilní symbol:   2020010
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá dětská psychiatrická praxe
Termín konání:   15.1.2021 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:   ON-LINE ŠKOLENÍ přes aplikaci AVAYA SPACES
Cena :   1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|Přihlásit

 

PLATNOST A NEPLATNOST PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM-ZÁKLADNÍ CHYBY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI, V OPTAROVNICTVÍ
Akreditace:   MPSV: A2020/0018-SP (7 hodin) MVČR: AK/PV-152/2020
Variabilní symbol:   2011888
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor - Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha, Aktivní pracovnice Diakonie Praha a Brno)
Termín konání:   19.11. 2020 (čtvrtek) přesun semináře na 21.1. 2021 od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ  přes aplikaci AVAYA SPACES
Cena :   1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|VYPRODÁNO !!!

 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2021 A CHYSTANÉ ÚPRAVY V ROCE 2022
Akreditace: 

MPSV: A2019/0085-SP/PC (8. hodin) MVČR: AK/PV-260/2019

Variabilní symbol:   2001222
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor - Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha, Aktivní pracovnice Diakonie Praha a Brno)
Termín konání:   22.1.2021 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ  přes aplikaci AVAYA SPACES
Cena :   1 690 Kč/ osoba 
Organizace:   TOP. Semináře s.r.o. IČO: 06546897
  Pozvánka| VYPRODÁNO !!!

 

 


ÚNOR 2021


 

%MCEPASTEBIN%

 

APLIKACE SPECIÁLNÍCH TECHNIK SOCIÁLNÍ TERAPIE V PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINÁCH S DĚTMI
Akreditace:  A2019/1004-SP (8. hodin), AK/PV-568/2019 (8. hodin)   NOVINKA
Variabilní symbol:  2102111
Přednáší:  Mgr. Eva Zakouřilová(Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace)
Termín konání:  4.2. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ  přes aplikaci AVAYA SPACES
Cena :  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o. IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
%MCEPASTEBIN%

  

OCHRANA DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH – PREVENCE SYNDROMU CAN
Akreditace:   MPSV: A2020/0555-SP (6 hodin),  MVČR: požádáno o akreditaci videokurzu      NOVINKA
Variabilní symbol:   2102444
Přednáší:  PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání:  12.2. 2021 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ  přes aplikaci AVAYA SPACES
Cena :   1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

VYUŽITÍ VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH TECHNIK MEDIACE A RODINNÉ TERAPIE PŘI PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI S DĚTMI
Akreditace: 

MPSV: A2020/0428-SP (8. hodin), MVČR: požádáno o akreditaci videokurzu

Variabilní symbol:  2102666
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)
Termín konání:  18.2.2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod - 9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ  přes aplikaci AVAYA SPACES
Cena :  1 590 Kč/ osoba 
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČO: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit
 TOP Semináře IČO: 06546897

 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA V PRÁVU A PRAXI – PŮSOBNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI OCHRANĚ DĚTÍ ZANEDBÁVANÝCH, ZNEUŽÍVANÝCH A TÝRANÝCH
Akreditace:   MPSV: A2018/0025-SP (6 hodin),  MV ČR: AK/PV-210/2019 (6 hodin)
Variabilní symbol:   2102888
Přednáší:  JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka
Termín konání:  23.2. 2021 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ  přes aplikaci AVAYA SPACES
Cena :  1.590 Kč/osobu
Organizace:  Dr. Ing. Jiří Staněk IČ: 62289489
  Pozvánka| Přihlásit

 

ADHD-PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI JAKO SOUČÁST SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH
Akreditace:   MPSV: A2020/0554-SP (7 hodin),  MVČR: požádáno o akreditaci videokurzu      NOVINKA
Variabilní symbol:   2102999
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:  25.2. 2021 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ  přes aplikaci AVAYA SPACES
Cena :   1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

PORADENSTVÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBCE
Akreditace:   MPSV: A2020/0089-SP (7 hodin),  MV ČR: AK/PV-151/2020 (7 hodin)
Variabilní symbol:   2102000
Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak

(Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava)
Termín konání:  26.2. 2021 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,00 hod -  9,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE ŠKOLENÍ  přes aplikaci AVAYA SPACES
Cena :   1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%