Pořádání školení distanční formou ON-LINE

Od roku 2022 budeme některá školení pořádat distanční formou (video semináře). Zatím nebudeme kombinovat prezenční a distanční formu vzdělávání. Pokud budeme moci školit prezenčním způsobem, budeme tuto formu preferovat. Distanční výuku na počátku roku 2022 budeme nabízet vždy minimálně týden před realizací původního prezenčního školení tak, že všechny přihlášené na seminář zkontaktujeme a distanční formu vzdělávání nabídneme. Nabídka se objeví i na našich webových stránkách.

Cena distančního semináře bude o cca 300,- Kč nižší než původní cena školení. Posluchači obdrží materiály a osvědčení MPSV ČR, MV ČR v elektronické podobě. Pokud bude seminář předplacen předem, provedeme opravu daňového dokladu a rozdíl ceny vrátíme.

 

  

 

KVĚTEN 2022


 

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2018/0495-SP/PC MVČR: AK/PV-791/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2022250 
Přednáší:  Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání:  20.5.2022 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka|VYPRODÁNO !!!

 

ROZVOD V RODINĚ A DOPADY NA DÍTĚ – VSTUP DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0552-SP (8 hodin)  MVČR: AK/PV-49/2022VIDEOKURZ
Variabilní symbol:  2022300
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)
Termín konání:  31.5.2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.590 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

ČERVEN 2022


  

VSTUP DO VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2021/0208-SP   MVČR: AK/PV-195/2021 (8 hodin) VIDEOKURZ     Nově zpracované téma
Variabilní symbol:  2622777
Přednáší:  Mgr. Svatava Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka
Termín konání:  2.6.2022 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

DOSPĚLÝ KLIENT SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2019/0290-SP/PC   MVČR: AK/PV-16/2022 (8 hodin) VIDEOKURZ
Variabilní symbol:  2022260
Přednáší:  Mgr. Svatava Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka
Termín konání:  7.6.2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

STANDARDY KVALITY V SPOD–ZPRACOVÁNÍ, REALIZACE A PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROL (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2021/1257-SP MVČR: AK/PV-307/2022(6 hodin)
Variabilní symbol:  2022270
Přednáší:  Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD.
Termín konání:  14.6.2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ-VSTUP DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ) - v rámci školení bude probrána novela zákona
Akreditace:  MPSV: A2018/0216-SP/PC   MVČR: AK/PV-194/2021 (8 hodin) VIDEOKURZ
Variabilní symbol:  2022280
Přednáší:  JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.
Termín konání:  16.6.2022 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

VLIV ROZPADU RODINY NA DÍTĚ
Akreditace:  MPSV: A2022/0252-SP/PC – akreditace pouze MPSV (8 hodin)
Variabilní symbol:  2622555
Přednáší: 

Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací.

Mgr. Terezie Pemová-Národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky.
Termín konání:  17.6.2022 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  2.190 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

STYK DÍTĚTE V PĚSTOUNSKÉ PÉČI, V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ, A V ZAŘÍZENÍCH PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC S BIOLOGICKÝM RODIČEM-ZÁKLADNÍ INFORMACE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2021/0207-SP MVČR: AK/PV-193/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2622666
Přednáší:  Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD.
Termín konání:  21.6.2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA-VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/0360-SP/PC/VP (7 hodin)  MVČR: AK/PV-85/2022 (Požádáno MVČR o akreditaci na videokurz na TOP Semináře s.r.o.)
Variabilní symbol:  2022911
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)
Termín konání:  28.6.2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM JAKO ZÁKLAD INFORMACÍ DŮLEŽITÝCH PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTY, KTEŘÍ TRPÍ DUŠEVNÍMI PORUCHAMI
Akreditace:  MPSV: A2018/0497- SP/PC (8 hodin)  MVČR: AK/PV-670/2018 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2022028
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař-dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:  30.6.2022 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

SRPEN 2022


  

KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH - ÚVOD DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0015-SP/PC/VP (7 hodin)  MVČR: AK/PV-154/2020 VIDEOKURZ
Variabilní symbol:  2022880
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)
Termín konání:  23.8.2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

ODVOLÁNÍ A NÁMITKY (PŘÍSPĚVEK NA PÉČI, KOMPENZAČNÍ POMŮCKY, PRŮKAZKY A INVALIDNÍ DŮCHOD) PRO PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ODBORŮ NA OBCI (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2019/0329-SP/VP (8 hodin)  MVČR: Požádáno o akreditaci
Variabilní symbol:  2022881
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor-Masarykova Univerzita, dříve též Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha; Aktivní pracovnice Moravskoslezský kruh, projekt Pečujeme doma, dříve též Diakonie projekt Pečuj doma; dříve vyučující na Zkouškách odborné způsobilosti pro výkon Veřejného opatrovnictví)
Termín konání:  25.8.2022 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

PLATNOST A NEPLATNOST PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM-ZÁKLADNÍ CHYBY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI, V OPATROVNICTVÍ (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0018-SP (7 hodin)  MVČR: AK/PV-152/2020 (7 hodin)
Variabilní symbol:  2022882
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor-Masarykova Univerzita, dříve též Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha; Aktivní pracovnice Moravskoslezský kruh, projekt Pečujeme doma, dříve též Diakonie projekt Pečuj doma; dříve vyučující na Zkouškách odborné způsobilosti pro výkon Veřejného opatrovnictví)
Termín konání:  26.8.2022 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

  

ZÁŘÍ 2022


 

SDÍLENÉ RODIČOVSTVÍ – METODY PRÁCE V SITUACI ROZPADU RODINY
Akreditace:  MPSV: A2022/0249-SP/PC – akreditace pouze MPSV (8 hodin)   Akreditace náleží společnosti NIDAR MPSV ČR
Variabilní symbol:  2622991
Přednáší: 

Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací.

Mgr. Terezie Pemová-Národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky.
Termín konání:  9.9.2022 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  2.190 Kč/osobu
Organizace:  Dr. Ing. Jiří Staněk  IČ: 62286489
  Pozvánka| Přihlásit

 

VYUŽITÍ VYBRANÝCH ZÁKLADNÍCH TECHNIK MEDIACE A RODINNÉ TERAPIE PŘI PRÁCE S OHROŽENÝMI RODINAMI S DĚTMI (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0428-SP (8 hodin)  MVČR: AK/PV-37/2021 VIDEOKURZ
Variabilní symbol:  2022990
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)
Termín konání:  13.9.2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

ZÁKLADY SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH
Akreditace:  MPSV: A2020/0088-SP/PC (7 hodin)  MVČR: AK/PV-153/2020 VIDEOKURZ
Variabilní symbol:  2022995
Přednáší:  Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)
Termín konání:  15.9.2022 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

PREVENCE OHROŽENÍ SYNDROMEM VYHOŘENÍ V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH - VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/0082-SP/PC/VP (8 hodin)  MVČRpozor MVČR neuděluje akreditaci na toto téma
Variabilní symbol:  2022998
Přednáší:  Mgr. Svatava Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka
Termín konání:  20.9.2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

SPRÁVNÍ ŘÁD V APLIKAČNÍ PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2019/0082-SP/PC/VP (8 hodin)  MVČRpozor MVČR neuděluje akreditaci na toto téma
Variabilní symbol:  2022999
Přednáší:  JUDr. Eva Kuzmová právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti ve zmiňovaných oblastech se věnuje od roku 2013
Termín konání:  22.9.2022 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

ŘÍJEN 2022


 

DOSPĚLÝ KLIENT SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA S PORUCHOU OSOBNOSTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2019/0290-SP/PC (8 hodin)  MVČRAK/PV-16/2022 (8 hodin)
Variabilní symbol:  2022102
Přednáší:  Mgr. Svatava Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka
Termín konání:  4.10.2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI-ÚVOD DO PROBLEMATIKYÍ (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2019/0085-SP/PC (8 hodin)  MVČR: AK/PV-podaná žádost o novou akreditaci - včas doplníme (7 hodin)
Variabilní symbol:  2022105
Přednáší:  Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor-Masarykova Univerzita, dříve též Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha; Aktivní pracovnice Moravskoslezský kruh, projekt Pečujeme doma, dříve též Diakonie projekt Pečuj doma; dříve vyučující na Zkouškách odborné způsobilosti pro výkon Veřejného opatrovnictví)
Termín konání:  7.10.2022 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

SOCIÁLNÍ OCHRANA – ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI A DILEMATA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA OBCE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2021/0844- SP  MVČR: AK/PV-768/2021(6 hodin)
Variabilní symbol:  20221019
Přednáší: 

Mgr. Zdeněk Živčák, MPA linkedin.com/in/zdenek-zivcak  (Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Statutárního města Ostrava) 

Termín konání:  11.10.2022 (čtvrtek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.) 
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

  

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE – PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: Nově požádáno o akreditaci MPSV, číslo doplníme včasMVČR: AK/PV-791/2021 (8 hodin)
Variabilní symbol:  20221016
Přednáší:  Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání:  21.10.2022 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVNÉ KOMUNIKACE RODIČŮ A DOSPĚLÝCH S DÍTĚTEM (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2021/0733-SP (8 hodin)  MVČR: AK/PV-podaná žádost o novou akreditaci - včas doplníme   NOVINKA
Variabilní symbol:  20221018
Přednáší:  Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)
Termín konání:  25.10.2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

 

LISTOPAD 2022


 

SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXT-UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY
Akreditace:  MPSV: A2019/0919-SP (8 hodin)  MVČR: AK/PV- 567/2019 (8 hodin)   NOVINKA
Variabilní symbol:  20221100
Přednáší:  JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.
Termín konání:  1.11.2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

PARTICIPACE DÍTĚTE V SITUACI HODNOCENÍ A INTERVENCE
Akreditace:  Akreditace náleží společnosti NIDAR  MPSV: A2022/0247-SP/PC (8 hodin)  akreditace pouze MPSV  NOVINKA
Variabilní symbol:  20221110
Přednáší:  Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací.
Mgr. Terezie Pemová-Národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky..
Termín konání:  11.11.2022 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  2.190 Kč/osobu
Organizace:  Dr. Ing. Jiří Staněk  IČ: 62286489
  Pozvánka| Přihlásit

 

MEDIACE A JEJÍ VYUŽITÍ PŘI SOCIÁLNÍ PRÁCI S KLIENTEM – VSTUP DO PROBLEMATIKY AKREDITACE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2018/0731- SP/PC/PV (8 hodin)  MVČR: AK/PV- 304/2022 (8 hodin) 
Variabilní symbol:  20221112
Přednáší:  Mgr. Katarína Dubělčíková (odborník v oblasti rodinné mediace, případových konferencí-facilitace, sociálního poradenství, zkušená lektorka)
Termín konání:  15.11.2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

STANDARDY KVALITY V SPOD-ZPRACOVÁNÍ, REALIZACE A PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROL (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2021/1257-SP (6 hodin)  MVČR: AK/PV- 307/2022 (6 hodin) 
Variabilní symbol:  20221114
Přednáší:  Mgr. et Bc. Martin Doležal HCPC reg. - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD
Termín konání:  22.11.2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

ÚVOD DO ADIKTOLOGIE-PRÁCE S OSOBOU ZÁVISLOU A JEJÍMI RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: Nově požádáno o akreditaci MPSV, číslo doplníme včas  (8 hodin)  MVČR: AK/PV- 791/2021 (8 hodin) 
Variabilní symbol:  20221117
Přednáší:  Bc. Kateřina Šutorková (adiktolog, terapeut s bohatou praxí, zkušená lektorka s praxí v oblasti přednášené problematiky)
Termín konání:  25.11.2022 (pátek) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit

 

ADHD-PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI JAKO SOUČÁST SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH-ZÁKLADNÍ INFORMACE (VIDEOKURZ)
Akreditace:  MPSV: A2020/0554- SP  (7 hodin)  MVČR: AK/PV- 36/2021 (7 hodin) 
Variabilní symbol:  20221119
Přednáší:  MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé
Termín konání:  29.11.2022 (úterý) od 8,00 hod. (prezentace od 7,30 hod -  8,00 hod.)
Místo konání:  ON-LINE
Cena :  1.690 Kč/osobu
Organizace:  TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897
  Pozvánka| Přihlásit