Nabídka školení v Praze r. 2022


Online semináře naleznete v záložce:

Nabídka Online školení r. 2022 

  

ŘÍJEN 2022


DĚTI A MLADISTVÍ JAKO OBĚTI I PACHATELÉ-VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

MPSV: A2020/0553- SP   MVČR: AK/PV-284/2020 (8 hodin) 

Variabilní symbol: 

2022108

Přednáší: 

PhDr. Ludmila Mrkvicová-klinický psycholog, soukromá psychologická praxe, soudní znalec, zkušený lektor v oboru

Termín konání: 

13.10.2022 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.990 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 

PARTICIPACE DÍTĚTE V SITUACI HODNOCENÍ A INTERVENCE

Akreditace: 

MPSV: A2022/0247-SP/PC – akreditace pouze MPSV  (8 hodin) Akreditace náleží společnosti NIDAR 

Variabilní symbol: 

20221010

Přednáší: 

Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací. 
Mgr. Terezie Pemová-Národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky

Termín konání: 

14.10.2022 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení) : 

2.490 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

DIAGNOSTIKA DOMÁCÍHO NÁSILÍ V RODINNÉM SYSTÉMU Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE V OBORU PSYCHOLOGIE-ZÁKLAD INFORMACÍ PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S RODINOU

Akreditace: 

MPSV: A2021/1325-SP/PC  MVČR: AK/PV-313/2022 (6 hodin)     NOVÁ AKREDITACE

Variabilní symbol: 

20221013

Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání: 

20.10.2022 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.990 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

VZTAHOVÁ VAZBA-ŠPATNÝ ZAČÁTEK I NADĚJE NA ZMĚNU, ZÁKLAD INFORMACÍ K PROBLEMATICE ATTACHMENTU PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI S RODINOU A DÍTĚTEM

Akreditace: 

MPSV: A2021/1272-SP/PC  MVČR: AK/PV-311/2022 (6 hodin)     NOVÁ AKREDITACE

Variabilní symbol: 

20221015

Přednáší: 

PhDr. Petr Štěpaník – klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku

Termín konání: 

21.10.2022 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.990 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 

LISTOPAD 2022


ROZVOD V RODINĚ A DOPADY NA DÍTĚ-VSTUP DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

MPSV: A2020/0552-SP   MVČR: AK/PV-339/2020 (8 hodin)  NOVINKA

Variabilní symbol: 

20221107

Přednáší: 

Dr. Ing. Jiří Staněk (Zkušený lektor a vyhledávaný odborník na oblast dané problematiky, zapsaný mediátor, praktikující rodinný mediátor, praktikující rodinný poradce a terapeut, osobní zkušenosti z práce na obecním úřadě)

Termín konání: 

10.11.2022 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

SOCIÁLNÍ PRÁCE S RODINOU ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A JEJÍ PRÁVNÍ KONTEXT-UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY

Akreditace: 

MPSV: A2019/0919-SP   MVČR: AK/PV-567/2019 (8 hodin)  

Variabilní symbol: 

20221109

Přednáší: 

JUDr. Věra Novotná Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka.

Termín konání: 

11.11.2022 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

PSYCHOLOGICKÉ MINIMUM Z VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE DĚTÍ A MLADISTVÝCH PRO POTŘEBY SOCIÁLNÍ PRÁCE

Akreditace: 

MPSV: A2022/0521-SP   MVČR: AK/PV-542/2022 (8 hodin)  

Variabilní symbol: 

20221115

Přednáší: 

Mgr. Svatava Janošková–psycholog s mnohaletou praxí v oboru. Zkušená lektorka.

Termín konání: 

24.11.2022 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

PROBLEMATIKA KRIZOVÉ INTERVENCE PRO ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ V RÁMCI SOCIÁLNÍ PRÁCE S KLIENTEM

Akreditace: 

MPSV: A2021/1401-SP/PC   MVČR: AK/PV-169/2018 (8 hodin)  

Variabilní symbol: 

20221116

Přednáší: 

Bc. David Tichý, DiS. (Ředitel krizového centra Ostrava, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti přednášené problematiky)

Termín konání: 

25.11.2022 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 

PROSINEC 2022


INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE JAKO ZÁKLADNÍ NÁSTROJ ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DÍTĚTE PRO VYHODNOCOVÁNÍ SITUACE DĚTÍ A JEJICH RODINY

Akreditace: 

MPSV: A2021/1402-SP   MVČR: AK/PV-240/2018 (8 hodin)  NOVÁ AKREDITACE MPSV

Variabilní symbol: 

20221201

Přednáší: 

Mgr. et Bc. Martin Doležal - Metodik SPOD Krajský úřad Středočeského kraje, zkušený lektor s bohatou praxí v oblasti SPOD

Termín konání: 

1.12.2022 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 

PARTICIPACE DÍTĚTE V SITUACI ROZPADU RODINY – ZJIŠŤOVÁNÍ NÁZORU DÍTĚTE

Akreditace: 

Akreditace náleží společnosti NIDAR MPSV : A2022/0248-SP/PC   akreditace pouze MPSV

Variabilní symbol: 

20221202

Přednáší: 

Prof. Doc PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací.
Mgr. Terezie Pemová-Národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky.

Termín konání: 

2.12.2022 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení) : 

2.490 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

Pozvánka| Přihlásit

 

PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCÍ U DĚTÍ-ZÁKLAD INFORMACÍ PRO PRÁCI ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Akreditace: 

MPSV : A2020/0558-SP   MVČR: AK/PV-337/2020 (8 hodin)  

Variabilní symbol: 

20221209

Přednáší: 

MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé.

Termín konání: 

15.12.2022 (čtvrtek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

Dr. Ing. Jiří Staněk  IČ: 62289489

Pozvánka| Přihlásit

 

ADHD-PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI JAKO SOUČÁST SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH-ZÁKLADNÍ INFORMACE

Akreditace: 

MPSV : A2020/0554- SP   MVČR: AK/PV-338/2020 (7 hodin)  

Variabilní symbol: 

20221210

Přednáší: 

MUDr. Kateřina Černeková – lékař dětský psychiatr s mnohaletou praxí. V současnosti soukromá psychiatrická praxe pro děti i dospělé.

Termín konání: 

16.12.2022 (pátek) od 8,30 hod. (prezentace od 8,00 hod -  8,30 hod.)

Místo konání: 

Hotel ILF Budějovická 15/743 14000 Praha, https://hotel-ilf.hotel.cz/map/

Cena (vč. občerstvení) : 

1.890 Kč/osobu

Organizace: 

TOP. Semináře s.r.o.  IČ: 06546897

Pozvánka| Přihlásit