Nabídka kurzů a školení Ostrava, Olomouc, Brno


   LISTOPAD 2018 

    

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2018 A CHYSTANÉ ÚPRAVY V ROCE 2019
Akreditace: MPSV ČR  A2018/0125 SP/PC (8 hodin)     Na požádání vystavíme akreditaci MVČR  VYPRODÁNO !!!
Variabilní symbol: 1811150
Přednáší: Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor - Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha, Aktivní pracovnice Diakonie Praha a Brno)
Termín konání: 29.11.2018 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba                  
  Pozvánka|

 

TÝRANÉ, ZNEUŽÍVANÉ A ZANEDBÁVANÉ DÍTĚ V KONTEXTU VÝVOJOVÉHO TRAUMATU
Akreditace: Akreditace (NIDAR)    novinka    MPSV ČR: A2017/0591-SP/PC (8 hodin) 
Variabilní symbol: 1811140
Přednáší: Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací. Mgr. Terezie Pemová -  národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky
Termín konání: 29.11.2018 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 
Místo konání: Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc
Cena (vč. občerstvení): 1 790 Kč/ osoba 
  Pozvánka|  Přihlásit

 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2018 A CHYSTANÉ ÚPRAVY V ROCE 2019
Akreditace: MPSV ČR: 2016/0849-PC/SP (8 hodin)   Na požádání vystavíme akreditaci MVČR
Variabilní symbol: 1811170
Přednáší: Mgr. Radka Pešlová (Odborný lektor - Karlova Universita, Pedagogická fakulta M. D. Rettigové Praha, Aktivní pracovnice Diakonie Praha a Brno)
Termín konání: 30.11.2018 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 
Místo konání: Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba 
  Pozvánka|  Přihlásit

 

DÍTĚ A ROZVOD
Akreditace: Akreditace (NIDAR)    novinka     ZRUŠENO !!!
Variabilní symbol: 1811180
Přednáší: Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D., MBA., - působí na Psychiatrické klinice 1LF UK a VFN v Praze, asociovaný člen Státní univerzity v New Yorku. Absolvent řady stáží v Evropě i v USA. Publikoval více než 100 původních prací.
Mgr. Terezie Pemová -  národní institut pro rodinu a děti, spoluautorka knih s danou problematikou, uznávaná lektorky
Termín konání: 30.11.2018 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 790 Kč/ osoba                  
  Pozvánka|

 

 PROSINEC 2018

 

RODINNÉ PRÁVO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU II. ČÁST-PROMÍTNUTÍ DO SOCIÁLNÍ OBLASTI
Akreditace: MPSV ČR  A2017/0705-SP (7 hodin)   novinka     Na požádání vystavíme akreditaci MVČR
Variabilní symbol: 1812222
Přednáší: JUDr. Věra Novotná - Bohatá praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, Dlouholetá předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR, členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR. Uznávaná lektorka
Termín konání: 4.12.2018 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba                  
  Pozvánka| Přihlásit

 

KOMUNIKAČNÍ SEBEOBRANA
Akreditace: MPSV ČR  A2018/0024-SP/PC (8 hodin)    novinka    Na požádání vystavíme akreditaci MVČR VYPRODÁNO !!!
Variabilní symbol: 1812111
Přednáší: Dr. Ing. Jiří Staněk (odborník v oblasti komunikačních dovedností, zapsaný mediátor praktikující v oblasti rodinné mediace, moderátor případových konferencí, zkušený lektor)
Termín konání: 4.12.2018 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz
Cena (vč. občerstvení): 1 290 Kč/ osoba    (výhodná cena!!!)
  Pozvánka|

 

SVOBODNÝ PŘÍSTUP K INFORMACÍM, PRAKTICKÉ UKÁZKY Z REALIZACE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
Akreditace: MV ČR: AK/PV-451/2018 (7 hodin)
Variabilní symbol: 1812444
Přednáší: JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Od roku 2007 působí jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu. Současně přednáší na několika vysokých školách kurzy zaměřené na správní právo i některá jiná právní odvětví. Je autorem řady odborných článků a komentářů z oblasti problematiky týkající se veřejné správy
Termín konání: 6.12.2018 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 490 Kč/ osoba                  
  Pozvánka| Přihlásit
Organizace:
  TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

  

STANDARDY KVALITY V SPOD-PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI A POZNATKY Z KONTROL REALIZOVANÝCH U ORGÁNŮ SPOD OD ROKU 2015
Akreditace: MPSV ČR  A2018/0126 SP (6 hodin)   novinka     Na požádání vystavíme akreditaci MVČR
Variabilní symbol: 1812555
Přednáší: Mgr. Bc. Martin Doležal - Odborný rada – Inspektor sociálně-právní ochrany dětí Úřad práce-Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, zkušený lektor s bohatou praxí a zkušenostmi získanými při realizovaných kontrolách v daném regionu)
Termín konání: 7.12.2018 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba                  
  Pozvánka| Přihlásit
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PRO ÚŘEDNÍKY ÚSC
Akreditace: MPSV ČR 2015/0659-PC/SP  (8 hodin)     Na požádání vystavíme akreditaci MVČR
Variabilní symbol: 1812888
Přednáší: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA -(Odborný lektor s bohatou praxí v dané oblasti, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky Magistrátu města Ostravy)
Termín konání: 11.12.2018 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 490 Kč/ osoba                  
  Pozvánka| Přihlásit

 

TRAUMATIZOVANÉ DÍTĚ
Akreditace: MPSV ČR: A2018/0125-SP/PC (8 hodin) novinka   VYPRODÁNO !!!
Variabilní symbol: 1812777
Přednáší: PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, psychoterapeut a soudní znalec, uznávaný odborník a lektor na danou problematiku
Termín konání: 11.12.2018 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 
Místo konání: Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc
Cena (vč. občerstvení): 1 690 Kč/ osoba 
  Pozvánka|
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

SPECIÁLNÍ TECHNIKY SOCIÁLNÍ TERAPIE
Akreditace: MPSV ČR  2016/0265-SP (8 hodin)
Variabilní symbol: 1812999
Přednáší: Mgr. Eva Zakouřilová(Terénní sociální pracovník v sociálně právní ochrany dětí na oddělení péče o rodinu a dítě Magistrátu města Olomouce, zapsaná mediátorka, autorka celé řady publikací se sociální problematikou. V rámci celé ČR lektoruje odborná témata v oblasti sociální práce i mediace )
Termín konání: 13.12.2018 (čtvrtek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SLAVIA, spol. s.r.o., Solniční 17, 602 00 BRNO, www.slaviabrno.cz
Cena (vč. občerstvení): 1 490 Kč/ osoba
  Pozvánka| Přihlásit

 

HODNOCENÍ OHROŽENÉHO DÍTĚTE A KOMUNIKACE POMÁHAJÍCÍHO PROFESIONÁLA S NÍM – VSTUP DO PROBLEMATIKY
Akreditace: MPSV ČR: A2018/0222-SP/PC (8 hodin) novinka Na požádání vystavíme akreditaci MVČR: AK/PV-393/2018    VYPRODÁNO !!!
Variabilní symbol: 1812666
Přednáší: Oldřich Matoušek, PhDr. Doc., uznávaný pedagog na Filosofické fakultě UK Praha, autor rozsáhlé řady odborných publikací, řadu let pracoval jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti manželské a rodinné terapie
Termín konání: 14.12.2018 (pátek) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod - 9,00 hod.) 
Místo konání: Konferenční prostory - Hotel &  Penzion ARIGONE,   Univerzitní 20, 77900 Olomouc
Cena (vč. občerstvení): 1 590 Kč/ osoba 
  Pozvánka|
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU A ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Akreditace: MV ČR AK/PV-735/2017 (8 hodin)
Variabilní symbol: 1812000
Přednáší: Mgr. Martin Budiš-působil jako odborný pracovník odboru kontroly veřejných zakázek na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době pracuje jako specialista v advokacii, kde se věnuje právu veřejných zakázek a lektorské činnosti
Termín konání: 18.12.2018 (úterý) od 9,00 hod. (prezentace od 8,45 hod -  9,00 hod.) 
Místo konání: Hotel SAREZA – sál za recepcí, Čkalovova 6144/18, 70800 Ostrava, Poruba, http://www.sareza.cz/  (bezplatné parkovné za hotelem po levé straně za závorou )
Cena (vč. občerstvení): 1 490 Kč/ osoba                  
  Pozvánka| Přihlásit
Organizace: TOP Semináře s.r.o. - Pozor změna účtu a daňového subjektu !!!!!

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%